Welkom op de website van de Hervormde Gemeente 's-Graveland.


De hervormde gemeente in 's-Graveland is actief!


Vanzelfsprekend is er elke zondag om 10 uur een eredienst, omdat onze gemeente op dit moment vacant is, voorgegaan door gastpredikanten. U bent van harte welkom !


Maar er gebeurt (veel) meer: b.v. diverse gesprekskringen, catechisatie, kindernevendienst en jeugdclubs.


Daarnaast worden er vele activiteiten georganiseerd, door, maar niet alleen voor, gemeenteleden. Vorig jaar was daar bijvoorbeeld de zeer succesvolle veiling en kerstmarkt, boekenmarkten en orgelconcerten.


In de rechter kolom vindt u nieuws. 
Nieuws


[9 maart 2014]


Pastorie weer bewoond

Zoals u hiervoor in deze KSSK heeft kunnen lezen is de pastorie weer bewoond.

Wat is er gedurende het afgelopen jaar hard gewerkt in de pastorie. Vanaf deze plek een zeer hartelijk woord van dank aan alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet.

Prachtig om te zien hoe zoveel verschillende talenten van gemeenteleden hier werden gebundeld tot een werkelijk schitterend resultaat!

Voor ds. van Meijeren is een eind gekomen aan een periode van op en neer reizen naar onze gemeente. Ook qua woonadres is hij nu een echte ’s -Gravelander. Veel woonplezier en een gezegende tijd in de pastorie toegewenst!


‘Wie-is-wie’-project: Gemeentegids & Emailgroep

In de afgelopen periode hebben ons verschillende vragen van gemeenteleden bereikt met betrekking tot de mogelijkheid om te komen tot een gemeentegids of smoelenboek. Niet de gids zoals wij die al kennen over het kerkenwerk, maar een gids waarin alle leden met hun adresgegevens genoemd staan. De achtergrond hiervan is dat een gemeentegids waarin de gegevens van gemeenteleden staan het beter mogelijk maakt om als broeders en zusters met elkaar mee te leven en via de bijbehorende foto’s in een smoelenboek leren wij elkaar nog beter kennen.

Een vraag die ongeveer gelijktijdig binnenkwam was de vraag naar de mogelijkheid om een email -groep (een zgn. meeleven-groep) te vormen waarmee informatie over belangrijke gebeurtenissen in de gemeente tussentijds (dus tussen twee zondagen door) aan de gemeenteleden doorgegeven kan worden. Aangezien deze verschillende ideeën allemaal hun basis vinden in het versterken van de band tussen de broeders en zusters in onze gemeente en zullen bijdragen aan een nog grotere betrokkenheid bij elkaar heeft de kerkenraad besloten om de verschillende ideeën op te pakken en tot uitvoer te gaan brengen.

Hoe willen wij dit doen?

Begin april ontvangt u een schrijven over de Paascollecte. Bij dit schrijven wordt een brief toegevoegd met de vraag of u zich wilt aanmelden voor het zgn. ‘wie-is-wie’-project. Naar aanleiding van de reacties hierop zal een gemeentegids worden samengesteld. Over de verdere uitwerking hiervan wordt u in de betreffende brief geďnformeerd.

Vermelding in de gids bepaalt u zelf!

We hechten er waarde aan om duidelijk aan te geven dat uzelf degene bent die bepaalt of u in deze gemeentegids genoemd wilt worden. Alleen diegenen die via het ‘wie-is-wie’-project zelf aangeven vermeld te willen worden, zullen in de gemeentegids en in de email groep worden opgenomen.


Herziene StatenVertaling (HSV)

Als kerkenraad buigen wij ons al enige tijd over het kiezen van een bijbelvertaling om te gaan gebruiken in onze gemeente. De NBG-vertaling van 1951 wordt namelijk niet meer uitgegeven in het kerkbijbel-formaat. Als kerkenraad hebben wij besloten om een periode te gaan lezen uit de Herziene Statenvertaling.  In de kerkenraadsbank ligt een Herziene Statenvertaling en tijdens  de kerkenraadsvergaderingen  gebruiken wij deze vertaling ook. Tijdens de kerkenraadsvergadering van juli zullen wij ons hier verder op gaan bezinnen. Een eventueel besluit omtrent het definitieve gebruik nemen wij graag met u. Wij laten u daarom nu alvast weten dat er in het najaar een gemeenteavond over dit onderwerp gehouden zal worden. U wordt hierover t.z.t. geďnformeerd.


Op stap met de jeugd

Alle jongeren in onze gemeente (boven de 12 jaar en jonger dan de dominee) hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een ‘Meet and eat’ met ds. Geert van Meijeren. Het lijkt ons als kerkenraad goed dat de jongeren in een ontspannen sfeer kennis kunnen maken met de dominee en hij met hen. Voor D.V. zaterdagmiddag 12 april staat dit uitje gepland. Er wordt deze middag een bezoek gebracht aan het Catharijne-convent te Utrecht alwaar een tentoonstelling gehouden wordt over schilders die Bijbelverhalen hebben uitgebeeld en aansluitend is er een korte theatervoorstelling waarmee je in contact komt met Bijbelverhalen. De middag wordt afgesloten met een bezoek aan een pannenkoekenrestaurant. Een echte ‘Meet and eat’ dus. We hopen dat er veel jongeren mee zullen gaan!


15 december 2013


Fotoboek


En, zoals we onderhand bijna gewend zijn, zo niet verwend zijn, heeft onze kerkelijke ‘hof’fotograaf Douwe van Essen bijzonder mooie foto’s geschoten van de bevestings- en intrededienst.

Afgelopen kerkenraadsvergadering werden wij door Douwe verrast. Hij overhandigde onze dominee Van Meijeren en onze gemeente een schitterende fotoreportage.

Het fotoalbum, geschonken aan de gemeente, ligt weer als inkijkexemplaar in het tijdschriftenschap.

Bevestiging en intrede op 15 december 2013
De 15e december 2013 was een feestelijke dag voor de Hervormde Gemeente ’s-Graveland. Op deze dag vond de bevestiging en intrede plaats van onze predikant G.J. van Meijeren.

Na een vacante periode van 10 maanden kregen wij een nieuwe herder en leraar. Wij zijn daarover zeer verheugd en danken God dat hij predikant en gemeente bij elkaar bracht.

In een volle kerk –  met naast de gemeente ook nog zo’n honderd genodigden – vond de dienst van bevestiging en intrede plaats.

Ds. K. van Meijeren (vader van onze predikant) leidde het eerste gedeelte van de dienst. Na de bevestiging nam ds. G.J. van Meijeren de dienst over. Tweemaal stond in deze dienst een tekst uit Filippenzen centraal. De verkondiging van ds. K. van Meijeren ging over Filippenzen 2:5: ‘Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was’. De verkondiging die ds. G.J. van Meijeren later in de dienst hield ging over Filippenzen 4:4 en 5: ‘Verblijdt u in de Here te allen tijde! De Here is nabij’. 

De bevestiging was een bijzonder moment voor ons allen. De belofte die daarbij door de predikant wordt afgelegd, de handoplegging (naast de bevestiger, ds. K. van Meijeren, door ds. G. van Meijeren (de oom), ds. A.J. Zoutendijk, ds. D. Ph. C. Looijen, ds. G.A. Kansen, ds. C.J. Sjollema en de ouderling van dienst br. M.J. Flink) en de ontvangst van de predikant in het midden van onze gemeente. Bijkomend mooi was het feit dat in dit geval de vader zijn zoon in het ambt van predikant mocht bevestigen.

Na de dienst werd er nog een aantal toespraken gehouden. Allereerst boden Maria den Toom en Annemarie de Groot een, namens de jeugd samengesteld, vriendenboek aan. Een boek vol weetjes over en mooie wensen van de jeugd zodat ds. van Meijeren hen snel leert kennen!

Vervolgens waren er hartelijke woorden van felicitatie en welkom door ds. Kansen (consulent en namens samenwerkingsverband), ds. Sjollema (bijstand pastoraat in de afgelopen periode) en mw. Hoeve (namens de classis). Tot slot sprak Mart Flink namens de gemeente een warm woord van welkom aan onze nieuwe predikant. Ook dankte Mart ds. Kansen en ds. Sjollema hartelijk voor hun inzet in de afgelopen vacante periode.

Na afloop van de dienst was er gelegenheid om ds. G.J. van Meijeren de hand te schudden. Dit onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers. Er werd nog gezellig nagepraat en voor degenen die van ver kwamen was er nog een broodje.

Wij danken God voor deze mooie dienst, voor de herder en leraar die wij mochten ontvangen en bidden hem om Zijn zegen voor ds. G.J. van Meijeren, zijn vriendin Machteld en de gemeente in ’s-Graveland.


(klik hier voor een interview in het blad Kerkinformatie en hier voor een stukje uit het Reformatorisch Dagblad)[30 november 2013]


Bevestiging en intrede

Als ik dit schrijf dan is het allemaal nog toekomst en D.V. (zo de Heere wil en wij leven), maar als u dit leest dan is het allemaal alweer verleden tijd.

We hopen dat we een goede en gezegende dienst gehad hebben.

Alleen de Heere komt daar de dank voor toe.


Afscheid

Tegelijkertijd moeten we afscheid nemen.

Afscheid nemen van onze consulent ds. G.A. Kansen.

Hartelijk danken we hem voor zijn aanwezigheid en zijn adviezen aan ons als kerkenraad. Met een paar woorden of een enkele vraag kon u vaak een bepaalde richting geven.

We hebben de samenwerking als zeer prettig en constructief ervaren.

We wensen u Gods zegen op uw werk in de wijkgemeente Diependaal in Hilversum.


Afscheid nemen moeten we ook van onze ‘bijstand in het pastoraat’ ds. C.J. Sjollema.

U ook hartelijk dank voor het werk in onze gemeente gedaan.

U was al snel een vertrouwd figuur in onze gemeente. En het gemak waarmee u alles deed. U rondde de belijdeniscatechisatie af. En toen br. Kroon ziek werd, hebt u bijna even gemakkelijk de gewone catechisatie waargenomen. Dit alles ondanks alle moderne hulpmiddelen die er bij te pas komen tegenwoordig.

We kunnen gerust zeggen: Het was net alsof we niet vacant waren.

We wensen u Gods zegen op uw werk als emeritus - maar zeker nog niet uitgediend – daar waar u geroepen wordt, in Hilversum en omgeving.


We hopen beide broeders nog regelmatig in de erediensten te ontmoeten.
[23 november 2013]


(bijna niet meer) Vacant en dan…….(slot)


Als alles verloopt zoals wij in gedachten hebben dan is dit het laatste hoofdstuk in de serie ”Vacant en dan ……“


Bevestiging en intrede


Tot onze grote vreugde heeft proponent 


G.J. van Meijeren                                    

het beroep naar onze gemeente aangenomen.

De bevestiging in het ambt van dienaar van het Goddelijke Woord zal D.V. plaatsvinden in de eredienst op zondag 15 december 2013 om 10.00 uur. Voorganger in deze dienst is ds. K. van Meijeren uit Ede.

In diezelfde dienst zal ds. G.J. van Meijeren intrede doen in onze gemeente.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om deze ambtsbevestiging en intrede bij te wonen.Tijdens de dienst is er crčche. Tevens is er voor de kinderen van de basisschoolleeftijd kindernevendienst. Na afloop is er gelegenheid ds. Van Meijeren de hand te drukken.


Wij hopen deze zondag u allen te mogen begroeten.


Adres van ds. G.J. van Meijeren:

Tot 1 maart 2014:

Schoolstraat 7

3781 GD  Voorthuizen

035 - 6560598


Vanaf 1 maart 2014:

Noordereinde 12

1243 JG  ’s-Graveland

035 - 6560598
[2-11-2013]

De concept veilinglijst voor de kerkenveiling op vrijdagavond 8 november is bekend. Deze kunt u hier downloaden.

Locatie van de veiling is de Regenboog School op de E. Mooijlaan in Kortenhoef. Aanvang is vanaf 19:30. Start veiling 20:00.


[29-10-2013]

Goed nieuws: Er is een nieuwe dominee gevonden. Het is proponent G.J. van Meijeren uit Utrecht. 

Vanavond is proponent van Meijeren tijdens een gemeente avond voorgesteld aan de gemeente.


[28-10-2013]

Vandaag verscheen er een mooi stukje over de kerkenveiling in de Gooi en Eemlander. U kunt het hier lezen.


[1-10-2013]

Op zondagavond 3 november 2013 om 19.30 zal de zangdienst weer plaatsvinden. Het thema is ”Geloof, hoop en liefde“

Er zal medewerking zijn van het koor Inspiration uit ’s-Graveland o.l.v. Pim Philipse; organist Bart van Loenen.

Lezingen door Wim Molleman.


 [15-9-2013]

Vacant en dan ……(vervolg) Uit de beroepingscommissie

In vervolg op de berichten in het vorige kerkblad kan de beroepingscommissie u

vertellen dat er verscheidene gesprekken hebben plaatsgevonden met de twee

kandidaten die door ds. G. van Meijeren – de projectleider van de mobiliteitspool

van de Protestantse Kerk in Nederland - aangedragen zijn. Tevens is er ‘gehoord’, zoals dat in kerkelijke termen genoemd wordt.


[1-9-2013]

Op vrijdagavond 8 november 2013 hopen we weer de kerkenveiling te organiseren.

De opbrengst zal weer ten goede komen aan onderhoud van de gebouwen.[25-6-2013]

Vacant en dan ……(vervolg) Beroepingsactiviteiten

Dankbaar kunnen wij u meedelen dat de beroepingscommissie compleet is en dat de

commissie inmiddels op dinsdag 25 juni ‘geďnstalleerd’ is. De samenstelling van de commissie bestaat uit leden die een evenwichtige vertegenwoordiging is van al de gemeenteleden. Tevens is ervoor gezorgd dat elk college van de kerkenraad vertegenwoordigd is.[10-5-2013]

De opbrengst van de veemarkt was ruim 3000 euro.

Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten ![15-4-2013]

Onze gemeente hoopt zich op de veemarkt weer te presenteren.

Zoals u gewend bent, zullen we onder andere aanwezig zijn met een rommelmarkt, een kraampje met broodjes beenham en hamburger, boeken en brocante. De opbrengst komt ten goede aan diaconie en onderhoud van de gebouwen.


[12-3-2013]

Vacant en dan ……(vervolg)  Beroepingsactiviteiten

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 12 maart heeft de kerkenraad de conceptprofielschetsen

besproken. Daar zijn nog een aantal op- en aanmerkingen overgemaakt. Deze op- en aanmerkingen zijn inmiddels verwerkt en we verwachten dat de profielschetsen van de te beroepen predikant en van onze gemeente tijdens de vergadering van 9 april aanstaande

vastgesteld zullen worden.

[12-3-2013]

Vacant en dan ……(vervolg)  Beroepingsactiviteiten

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 12 maart heeft de kerkenraad de conceptprofielschetsen

besproken. Daar zijn nog een aantal op- en aanmerkingen overgemaakt. Deze op- en aanmerkingen zijn inmiddels verwerkt en we verwachten dat de profielschetsen van de te beroepen predikant en van onze gemeente tijdens de vergadering van 9 april aanstaande

vastgesteld zullen worden.


[15-4-2013]

Onze gemeente hoopt zich op de veemarkt weer te presenteren.

We zullen onder andere aanwezig zijn met een rommelmarkt, een kraampje met broodjes beenham en hamburger, boeken en brocante.


[10-5-2013]

De opbrengst van de veemarkt was ruim 3000 euro.

Dank aan alle medewerkers die dit mogelijk maakten !


[25-6-2013]

Vacant en dan ……(vervolg) Beroepingsactiviteiten

Dankbaar kunnen wij u meedelen dat de beroepingscommissie compleet is en dat de

commissie inmiddels op dinsdag 25 juni ‘geďnstalleerd’ is. De samenstelling van de commissie bestaat uit leden die een evenwichtige vertegenwoordiging is van al de gemeenteleden. Tevens is ervoor gezorgd dat elk college van de kerkenraad vertegenwoordigd is.


[1-9-2013]

Op vrijdagavond 8 november 2013 hopen we weer de kerkenveiling te organiseren.

De opbrengst zal weer ten goede komen aan onderhoud van de gebouwen.

[15-9-2013]

Vacant en dan ……(vervolg) Uit de beroepingscommissie

In vervolg op de berichten in het vorige kerkblad kan de beroepingscommissie u

vertellen dat er verscheidene gesprekken hebben plaatsgevonden met de twee

kandidaten die door ds. G. van Meijeren – de projectleider van de mobiliteitspool

van de Protestantse Kerk in Nederland - aangedragen zijn. Tevens is er ‘gehoord’, zoals dat in kerkelijke termen genoemd wordt.


[1-10-2013]

Op zondagavond 3 november 2013 om 19.30 zal de zangdienst weer plaatsvinden. Het thema is ”Geloof, hoop en liefde“

Er zal medewerking zijn van het koor Inspiration uit ’s-Graveland o.l.v. Pim Philipse

Lezingen door Wim Molleman.


[28-10-2013]

Vandaag verscheen er een mooi stukje over de kerkenveiling in de Gooi en Eemlander. U kunt het hier lezen.


[29-11-2013]

Goed nieuws: Er is een nieuwe dominee gevonden. Het is proponent G.J. van Meijeren uit Utrecht. 

Vanavond is proponent Van Meijeren tijdens een gemeente-avond voorgesteld aan de gemeente.


[2-11-2013]

De concept veilinglijst voor de kerkenveiling op vrijdagavond 8 november is bekend. Deze kunt u hier downloaden.

Locatie van de veiling is de Regenboog School op de E. Mooijlaan in Kortenhoef. Aanvang is vanaf 19:30. Start veiling 20:00.[11 februari 2013]


Afscheid

Het is nog een beetje onwerkelijk, maar de werkelijkheid komt steeds dichterbij: het afscheid!!

Op D.V. vrijdag 15 februari wordt de afscheidsavond gehouden. Naast enige droefheid mag er ook blijdschap en dankbaarheid zijn.

Velen hebben zich opgegeven voor deze avond. Zoals u weet begint de avond om 17:00 uur. We kunnen dan genieten van een maaltijd die nog wat opgefleurd wordt door de bijdragen van diverse gemeenteleden uit beide gemeentes, ’s-Graveland en Kortenhoef.


De afscheidsdienst, waarin onze herder en leraar ds. F.A.J. Heikoop voor de laatste keer als onze eigen predikant het Woord mag bedienen,  wordt D.V. op zondag 17 februari gehouden.

Die eredienst begint op de gewone tijd om 10:00 uur. Let u alstublieft wel op de gereserveerde plaatsen voor de genodigden.

 

Bevestiging en intrede

Op D.V. zondag 3 maart zal in Harmelen om 10 uur de bevestiging en om 14.30 uur de intrede plaatsvinden.

De vader van Ds. F.A.J. Heikoop, Ds. D. Heikoop uit Nieuwegein hoopt in de bevestigingsdienst voor te gaan. Dit zal dan de tweede keer zijn dat hij zijn zoon bevestigt. De eerste keer was bij ons in        ’s-Graveland op 26 juni 1994. De tekstwoorden waren toen 1 Korinthe 13 : 2b En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

De intredetekst ’s middags was 2 Korinthe 1 : 24b Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast.


 

 

[15 januari 2013]


Concert

 

Op vrijdag 1 februari bent u van harte welkom bij het concert dat door 2 musici in onze kerk gegeven wordt.

Een orgel en fluitconcert. Orgel gespeeld door Jaap Zwart, bekend concertorganist, inmiddels ook bij ons, en blokfluit, gespeeld door Heiko Ter Schegget, een virtuoos op het gebied van blokfluit. Klik hier voor meer info over de avond en het programma.

 

[17 december 2012]

 

KERSTFEEST, OUD EN NIEUW 2012 - 2013

 

U bent allen hartelijk welkom bij de diensten rondom het Kerstfeest en oud- en nieuwjaar:

- Kerstavond maandag 24 december om 22:00 uur.

medewerking wordt verleend door het koor             Cantemus uit Nieuw-Loosdrecht, het orgel wordt    bespeeld door Eduard van Maanen.

- Eerste Kerstdag dinsdag 25 december om 10:00 uur. Voorganger Ds. F.A.J. Heikoop; om 11:30 uur wordt het kinderkerstfeest gevierd.

- Zondag 30 december om 10:00 uur; voorganger Ds. C. van den Berg uit Nieuw Vennep.

- Maandag 31 december om 19:30 uur; oudejaarsdienst. Voorganger ds. F.A.J. Heikoop; herdenking overledenen.

- Dinsdag 1 januari 2013 om 10:30 uur; Nieuwjaarsdienst. Na de dienst gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen onder het genot van een oliebol.


Uiteraard bent u ook hierna iedere zondag hartelijkwelkom. De diensten beginnen om 10:00 uur. Voor verdere informatie kunt u de KSSK raadplegen.


 

[20 november 2012]

 

ZANGDIENST

Zondag 25 november om 19:30 uur wordt er weer een zangdienst gehouden in onze kerk. Medewerking wordt verleend door het maanekoor Crescendo onder leiding van Johan Haaksma.

U bent allen hartelijk welkom !!

 

[19 november 2012]

 

TAXATIE DAG

De Daniel Stalpaert Stichting organiseert een taxatiedag


Wij zijn bijzonder verheugd, dat de heer Frederik-W. Baerveldt  voorheen veilingmeester van het gerenommeerde veilinghuis Van Spengen te Hilversum in de kerk aan het Noordereind een taxatiedag wil houden.

Bij die gelegenheid kunt u uw kunst en antiek ter taxatie aanbieden. De kosten per getaxeerd object bedragen € 5.-, welk bedrag geheel ten goede komt aan de restauratie van de kerk.

Deze taxatie dag is op zaterdag 24 november van 11.00 tot 16.00 uur.


 

[1 november 2012]

 

METAMORPHOSES STRING  ENSEMBLE

Dit jaar viert de Daniël Stalpaert Stichting haar eerste lustrum. Zij viert dat door het komende optreden van het Metamorphoses String Ensemble.

Datum: 9 november 2012; tijd: 20:00 uur.

Klik hier voor meer informatie.

U bent allen van harte welkom.

 

 

[22 oktober 2012]

 

BEROEP AANGENOMEN

De kerkenraad deelt u met enige droefheid mee dat  ds. F. A. J. Heikoop het beroep, dat door de Hervormde Gemeente te Harmelen op hem is uitgebracht, heeft aangenomen.

Wij zijn blij voor Harmelen en wensen en bidden ds. Heikoop en zijn gezin Gods zegen toe en hopen dat het hen daar goed zal gaan.

En tegelijk zijn we enorm dankbaar voor de ruim 18 jaren die ds. Heikoop hier heeft mogen dienen.

De kerkenraad zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij het naderende afscheid.

Wat al gepland is, is het volgende: D.V. op zondag 17 februari 2013 wordt de afscheidsdienst in ’s-Graveland gehouden en D.V. op zondag 3 maart 2013 is de bevestiging en intrede in Harmelen.


 

[1 oktober 2012]

 

BEROEP

Op 1 oktober 2012 heeft onze predikant, ds. F.A.J. Heikoop, een beroep ontvangen van de Hervormde Gemeente te Harmelen.

Uiterlijk 22 oktober wordt de beslissing verwacht.

 

[1 september 2012]

Gemeentedag

Op 15 september a.s. is het zover dan is het weer de jaarlijkse gemeentedag! Een dag waarop wij elkaar eens in een andere sfeer kunnen ontmoeten.

Vanaf  16.30 uur bent u van harte welkom! We starten met een drankje en aansluitend verzorgt Wim Kroon zoals ieder jaar weer een heerlijke barbecue. Alle reden dus om te komen.  Graag willen wij weten wie er komt dan kun we hierop onze voorraden aanpassen!

Zie voor meer informatie de KSSK.

 

[27 juni 2012]

Uitzwaaidienst op zondag 8 juli

Uitzwaaidienst met en door de jeugd. (iedereen is welkom).

Thema: Er zit muziek in ......

De dienst begint om 18:30 uur en wordt om 17:00 uur voorafgegaan door een maaltijd.


 

[19 juni 2012]

BEROEP (vervolg)


Ds. Heikoop heeft bedankt voor het beroep dat de Hervormde Gemeente te Rockanje.

 

[4 juni 2012]

BEROEP

 

Op 29 mei 2012 heeft onze predikant, ds. F.A.J. Heikoop, een beroep ontvangen van de Hervormde Gemeente te Rockanje.

Uiterlijk 19 juni wordt de beslissing verwacht.

 

[26 mei 2012]

METAMORPHOSES STRING  ENSEMBLE


Brahms


Op donderdag 31 mei is het laatste concert in de 4 delige serie Brahms.

Het Methamorphoses String Ensemble onder leiding van de Noorse violist

Vegard Nilsen zal twee Romantische Strijkwerken van Johannes Brahms  uitvoeren.


Uitgevoerd worden het Strijkkwintet in B, opus 115 en het Strijksextet in G, opus 36. Opus 115 wordt meestal gespeeld als Klarinetconcert maar het is oorspronkelijk een strijksextet.


De afgelopen concerten waren zeer succesvol; we verwachten daarom veel belangstelling voor het laatste evenement in deze serie.


Waar: kerk Noordereinde

Wanneer: donderdag 31 mei om 20.00 uur

Koffie in de pauze en drankje en hapje na afloop gratis

Kaarten € 15,-. per stuk, donateurs € 7.50

Kinderen tot 16 jaar gratis.

Kaarten te bestellen door overmaking van het bedrag op no. 260070688 t.n.v.

de Daniël Stalpaert Stichting of ‘s avonds in de Kerk .

  


U kunt hier meer nieuws lezen.