20 dec 2017
december 20, 2017

Een dochter geboren

Dankbaar en blij zijn onze predikant ds. Geert van Meijeren en zijn vrouw Machteld Vergunst met de geboorte van hun dochter op 12 december 2017. Zij mochten haar uit Gods hand ontvangen, zo werd ons gemeld. Een geschenk dus. Haar namen luiden Sara Adriana. Sara betekent ‘vorstin’ of ‘prinses’ en Adriana betekent o.a. ‘rijk’. Er mocht dus een ‘rijke vorstin’ in ons midden geboren worden. Heel toepasselijk in deze tijd waarin we naar het Kerstfeest toeleven en vieren, waarin wij de geboorte van de rijkste Vorst der Vorsten, onze Heere Jezus Christus, mogen gedenken.

Wij wensen Geert en Machteld veel zegen en vreugde toe bij dit heugelijke feit en bidden de Heere of hij de verloren krachten aan de moeder wil teruggeven en vragen om Gods zegen over dit prille leven.

Naar verluid zullen zij binnenkort hun kleine Sara na een kerkdienst onder de koffie aan ons voorstellen. Op zich een heel Bijbels gebeuren. Alle eerstgeborenen moesten na 40 dagen in de tempel aan de Heere voorgesteld worden. Hopelijk hoeven wij geen 40 dagen te wachten……