05 sep 2018
september 5, 2018

Lied van de maand

De zomer is weer voorbij en dus beginnen we weer met een lied van de maand. Voor september een lied gebaseerd op psalm 8

Zie de zon

Zie de maan

Zie de sterren in hun baan

Sterren ontelbaar overal vandaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer hoe heerlijk is Uw naam

Hoor de zee

Hoor de wind

Hoor de regen als hij zingt

Druppels ontelbaar in de oceaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer hoe heerlijk is Uw naam

Voel je hart

Voel je huid

Voel je adem als je fluit

Mensen ontelbaar overal vandaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan

Heer hoe heerlijk is Uw naam

 

In oktober zingen we psalm 75:1

 

U alleen, U loven wij,

U loven wij, onze Heer,

want uw naam zo rijk van eer

is tot onze vreugd nabij.

Men vertelt in heel het land

al de wond’ren van uw hand.