De kerkenraad is dankbaar voor de nieuwe versoepelingen die vanaf zaterdag 25 september ingaan. Dit ervaren wij als een zegen ook al zijn wij nog niet zorgenvrij. De overheid laat het toe enkele maatregelen af te schaffen. De Protestantse Kerk in Nederland gaat hierin mee en adviseert dit ook aan haar gemeenten.

Dat betekent voor ons het volgende:
– Per zondag 26 september hoeft u zich niet meer aan te melden voor de eredienst. Er zijn geen beperkingen aan het aantal bezoekers.
– De regel van 1,5 meter afstand vervalt. Het is wel goed om rekening te houden met elkaar en elkaar lucht en ruimte te gunnen. Dit wordt niet meer voorgeschreven door een regel, maar is iets waar we vrijmoedig met elkaar op mogen letten.
– De coronapas die in het maatschappelijk verkeer af en toe nodig is, is niet nodig in de kerk. De scriba van de PKN René de Reuver zegt: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.” Daarbij sluiten wij ons aan.

Het is echter niet zo dat wat veilig wordt geacht, meteen veilig voelt. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen is iets dat moet groeien, daar is liefde en geduld voor nodig en daarin is iedereen verschillend. Daarom willen wij de ruimte bieden om op voorzichtige wijze met elkaar om te gaan.
– Bepaalde elementen van de eredienst zullen wij niet meteen, maar stapsgewijs weer terugbrengen. Daarbij kunt u denken aan het collecteren, het aantal zangmomenten in de eredienst, koffiedrinken in de kerkzaal enzovoort.
– Mocht u het niet zonder zorgen vinden wanneer mensen naast u komen zitten, dan kunt u overwegen om bijvoorbeeld een jas naast u neer te leggen. Zodoende ontstaat er op ongedwongen wijze enige afstand.
– Er zal goed aandacht geschonken worden aan ventilatie, ‘kleed u goed aan’, het kan soms kouder aanvoelen.
– De kerk-tv blijft.
– Vooralsnog is het koffiedrinken buiten zolang het weer het toelaat. Over koffiedrinken binnen zullen we in de toekomst een besluit nemen.

Om iedereen de ruimte te bieden in de eredienst is er in de kerk een vak gereserveerd voor diegenen die – vanwege welke reden dan ook –  de 1,5 meter afstand zorgvuldig willen bewaren. In dit vak zit u op afstand van elkaar zoals het in de afgelopen tijd het geval was.
Voor ons is het lastig in te schatten hoeveel mensen van deze mogelijkheid gebruik willen maken. Daarom moet u zich voor deze zitplaatsen wel aanmelden. Wij doen ons best om iedereen een plek te bieden, maar bij veel aanmeldingen voor deze zitplaatsen kan het zijn dat er niet altijd ruimte is. We zullen in de loop der tijd moeten leren inschatten hoeveel ruimte er nodig is.

Samenvattend: u hoeft zich niet meer aan te melden voor de eredienst, wilt u gebruik maken van een zitplaats op 1,5 meter afstand dan wel. Dit kan via www.hervormdegemeentesgraveland.nl/aanmelden of bij Klaas Pranger 06-19401068 voor vrijdagavond 20:00 uur.

Nog steeds geldt voor ons allemaal: bij klachten die kunnen wijzen op Corona, wordt u gevraagd zich te testen of thuis te blijven.