Op D.V. zondag 5 november wordt er weer een avonddienst gehouden, gezamenlijk met de Hervormde Gemeente te Kortenhoef. De dienst vangt aan om 19:30 uur. Ook deze keer hoopt prof. dr. G. van den Brink uit Woerden voor te gaan.

U vindt verderop in dit kerkblad wat actuele informatie over het boek dat prof. Van den Brink onlangs geschreven heeft en dat nogal wat publiciteit gekregen heeft.

U wordt allen van harte uitgenodigd ook deze eredienst bij te wonen.

Wilt u gehaald en thuisgebracht worden neem dan even contact op met diaken Annemarie de Groot.