26 nov 2023
november 26, 2023

Begrotingen 2024

Zowel de diaconie en het College van kerkrentmeesters heeft haar begroting 2024 ter inzage liggen. Een verkorte weergave kunt u hier vinden: