20 dec 2017
december 20, 2017

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Op D.V. zondag 14 januari 2018 vindt de bevestiging plaats van ambtsdragers. In deze dienst worden Hugo Willemsen (ouderling-kerkrentmeester), Iris Aalberts (diaken), Paula Pasterkamp (diaken), Ellineke van den Broeck (ouderling) en Marjan Pranger(ouderling) bevestigd als ambtsdrager. Afscheid nemen wij dan van de vertrekkende ambtsdragers: Joke Bremmer, Bert Balke, Wim Neef en Klaas-Jan Timmerman. Wij zien uit naar een mooie dienst en vragen Gods zegen over al het werk dat in onze gemeente verzet wordt.