02 jan 2022
januari 2, 2022

Aanmelden bijwonen kerkdienst

De adviezen van de overheid en de Protestantse Kerk in Nederland vragen van ons aanpassingen. Dat roept teleurstelling en wrevel op omdat we allemaal met het verlangen leven dat we deze periode achter ons kunnen laten. Toch is het raadzaam om opnieuw enkele maatregelen te moeten nemen. Deze maatregelen zijn al bekend, we voeren ze opnieuw in.

De onderstaande maatregelen zijn momenteel van kracht:

  • In de kerk houden we ons aan de 1,5 meter afstand. Dit betekent dat u zich vanaf nu weer moet aanmelden voor de kerkdienst, zodat we de kerk kunnen indelen en ieder een plek kunnen geven met voldoende afstand. U kunt dat doen via het aanmeldformulier of indien dat niet mogelijk is bij Klaas Pranger: 06 – 19 40 10 68.
  • We verzoeken u vriendelijk om door de hoofdingang naar binnen te komen.
  • Bij het lopen in de kerk dragen we een mondkapje, op uw zitplaats kan deze af.
  • De collectes zijn weer bij het uitgaan.
  • Koffiedrinken is buiten als het droog is. Dat kan koud zijn, maar toch is er dan even mogelijkheid tot ontmoeting met elkaar.
  • Kerk-tv blijft.
  • Er is alleen een liturgie als dat nodig is. Dus neem uw eigen liedboek mee of pak er eentje in de kerk.
  • Bij klachten verzoeken we u thuis te blijven, tenzij u getest bent en u geen corona heeft. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent.

Online aanmelden
U kunt zich opgeven via dit aanmeldformulier. Dit kunt u doen tot vrijdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de zondag. Contactpersoon is Klaas Pranger: 06 – 19 40 10 68.