21 apr 2021
april 21, 2021

Aanmeldformulier: bijwonen kerkdienst

De kerkenraad is blij om mee te delen dat de Protestantse Kerk in Nederland het advies voor kerkdiensten heeft verruimd. Dit betekent dat het mogelijk is om weer 30 mensen (exclusief medewerkers) te ontvangen in de kerkdienst. Hoewel het maar een kleine stap is, voelt het voor ons toch als iets groots en om dankbaar voor te zijn. We nodigen u uit om naar de kerk te komen!

Online aanmelden
U kunt zich opgeven via dit aanmeldformulier. Dit kunt u doen tot vrijdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de zondag. Wanneer u zich aanmeldt, geef dan aan met hoeveel en met wie u komt. U krijgt alleen bericht als er geen plek is.

Goed om te weten
Voor het aanmelden hanteren we een iets andere methode dan de vorige keren. We hopen zo een ieder evenredig de kans te geven om in de dienst aanwezig te zijn. U meldt zich aan en per dienst verdelen we de voorrang van wie er welkom zijn op basis van de eerste letter van de achternaam (voorvoegsels tellen niet mee, dus Mevrouw A. van Driel, is een D). De verdeling is A t/m I, J t/m P en Q t/m Z. Overige aanmeldingen worden op de reservelijst geplaatst. Is er ruimte over, dan zal degene die de indeling maakt personen van de reservelijst uitnodigen.

De indelingen voor de komende diensten
25 april: opgeven voor vrijdag 23 april 20:00 uur (voorrang Q t/m Z)
Contactpersoon Klaas Pranger: 06 – 24 29 03 37

Geldende coronamaatregelen
•    Bij klachten blijft u natuurlijk thuis.
•    Binnenkomen door de voordeur en handen reinigen.
•    Bij het lopen naar of van uw zitplaats draagt u een mondkapje. Wanneer u op uw plaats zit, mag deze af.
•    Gemeentezang wordt verzorgd door enkele zangers.
•    Er is kindernevendienst.
•    U moet zich per dienst aanmelden voor de kerkdienst. U kunt zich niet voor een aantal diensten tegelijk opgeven, want u moet namelijk per keer aangeven of u wel of geen klachten heeft.