22 sep 2021
september 22, 2021

Aanmeldformulier: zitplaats op 1,5 meter

De kerkenraad is blij om mee te delen dat de Protestantse Kerk in Nederland het advies voor kerkdiensten heeft verruimd. Dit betekent dat u zich niet meer hoeft aan te melden voor de kerkdienst, tenzij u gebruik wilt maken van een zitplaats op 1,5 meter afstand. Om iedereen de ruimte te bieden in de eredienst is er in de kerk een vak gereserveerd voor diegenen die – vanwege welke reden dan ook –  de 1,5 meter afstand zorgvuldig willen bewaren.

Online aanmelden
U kunt zich opgeven via dit aanmeldformulier. Dit kunt u doen tot vrijdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de zondag. Contactpersoon is Klaas Pranger: 06 – 19 40 10 68.

De volgende basisregel blijft gelden:
*   Bij klachten verzoeken we u thuis te blijven, tenzij u getest bent en u geen corona heeft. Dit geldt ook als u gevaccineerd bent.