15 mei 2018
mei 15, 2018

Steen consistorie

Boven de deur van de consistorie gaapt een gat. Daarin zat een bijzondere steen, een steen die geplaatst werd toen de consistorie werd gebouwd. Marinus Aalberts kon zich herinneren dat toen zijn vader in de kerkenraad zat en de consistorie werd gebouwd het de bedoeling was dat er in die steen wensen op papier opgeborgen.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Liederen van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt: Mei: Alles wordt nieuw, I/28 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam, want Hij, die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan.   Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen, wat.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Papadag

Papadag Omdat ik geen volledige aanstelling heb in onze gemeente was vrijdag normaliter de dag waarop ik andere werkzaamheden had dan in onze gemeente. In noodgevallen werd daarop uiteraard uitzondering gemaakt. Deze dag verplaatst echter van de vrijdag naar de donderdag. Voortaan is de donderdag waarop ik niet beschikbaar ben voor de gemeente. Dit wordt.. lees meer →

24 apr 2018
april 24, 2018

Overlijdens bericht br. B. Ravenhorst

Geachte gemeenteleden, Zoals afgelopen zondag al is afgekondigd is afgelopen zaterdag 21 april overleden br. Barend Ravenhorst op de leeftijd van 85 jaar. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het rouwbericht in de bijlage. Wij wensen zijn vrouw zr. Til Ravenhorst, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods troost en nabijheid toe. Namens de kerkenraad,.. lees meer →

11 apr 2018
april 11, 2018

Jaarrekening 2016 / Begroting 2018

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering zijn de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 vastgesteld. In de KSSK vindt u een samenvatting van de cijfers. De gehele jaarrekening/begroting is ter inzage nadat u een afspraak maakt – binnen een week na verschijnen van deze KSSK (8 april) – met Mart Flink, College van Kerkrentmeesters. Telefoon ’s avonds.. lees meer →

11 apr 2018
april 11, 2018

Lied(eren) van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt:   April: Psalm 136 : 1, Looft den HEER, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.   Mei: Alles wordt nieuw, I/28 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, wij staan in vuur.. lees meer →

11 apr 2018
april 11, 2018

Jeugddienst verplaatst naar 22 april 2018

De jeugddienst is verplaatst van 15 april naar 22 april, vanwege de beschikbaarheid van de pianiste. Iedereen van harte welkom in deze dienst die we samen met jongeren vormgeven. We hopen met elkaar op een mooie zondagochtend! lees meer →

13 mrt 2018
maart 13, 2018

Jeugddienst zondag 15 april

Op zondag 15 april zal er weer een jeugddienst gehouden worden. Zet deze datum dus alvast in je agenda! Je bent van harte welkom!     lees meer →

13 mrt 2018
maart 13, 2018

Lied(eren) van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt:     Maart: Alzo lief had God de wereld Alzo lief had God de wereld, alzo lief had God de wereld, de wereld, de wereld, God had de wereld lief. Dat Hij aan ons heeft gegeven, dat Hij aan ons heeft gegeven, gegeven,.. lees meer →

18 feb 2018
februari 18, 2018

Bediening heilige doop

Op zondag 25 februari zal onze dochter Sara het teken van de Heilige Doop ontvangen. Een mooi moment voor heel de gemeente, maar waar wij als ouders natuurlijk ook naar uitkijken. En het is wellicht extra bijzonder omdat ik als vader mijn eigen dochter mag dopen. Wij hopen met elkaar als gemeente op een prachtige.. lees meer →