18 feb 2018
februari 18, 2018

Lied van de maand maart

Het lied van de maand maart is:   Alzo lief had God de wereld 1)Alzo lief had God de wereld, alzo lief had God de wereld, de wereld, de wereld, God had de wereld lief.    2) Dat Hij aan ons heeft gegeven, dat Hij aan ons heeft gegeven, gegeven, gegeven, zijn ééngeboren Zoon.   3).. lees meer →

17 jan 2018
januari 17, 2018

Lied van de maand januari en februari

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt: Januari: Psalm 90 : 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Kerstdiensten

De kerstdiensten zijn bijzonder om te mogen vieren en we doen ook altijd ons best om ze een bijzonder tintje te geven. De kerk is allereerst prachtig versierd door vrijwilligers, bij het ouderenkerstfeest heeft men dat al kunnen bewonderen. Kerstavond 24 december is er om 22.00 uur een dienst waarin het Gospelkoor Vision uit Hilversum.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Op D.V. zondag 14 januari 2018 vindt de bevestiging plaats van ambtsdragers. In deze dienst worden Hugo Willemsen (ouderling-kerkrentmeester), Iris Aalberts (diaken), Paula Pasterkamp (diaken), Ellineke van den Broeck (ouderling) en Marjan Pranger(ouderling) bevestigd als ambtsdrager. Afscheid nemen wij dan van de vertrekkende ambtsdragers: Joke Bremmer, Bert Balke, Wim Neef en Klaas-Jan Timmerman. Wij zien.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Koper poetsen

U kijkt natuurlijk niet altijd naar boven, richting plafond, in de kerk, Dat zou ook niet goed zijn, want de voorganger verdient al onze aandacht in de eredienst. Maar, een schalkse blik mag af en toe wel eens. En dan ziet u dat de koperen luchters weer als nieuw u toe glinsteren. Het is een.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Een dochter geboren

Dankbaar en blij zijn onze predikant ds. Geert van Meijeren en zijn vrouw Machteld Vergunst met de geboorte van hun dochter op 12 december 2017. Zij mochten haar uit Gods hand ontvangen, zo werd ons gemeld. Een geschenk dus. Haar namen luiden Sara Adriana. Sara betekent ‘vorstin’ of ‘prinses’ en Adriana betekent o.a. ‘rijk’. Er.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Lied van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt: Januari: Psalm 90 : 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en.. lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Onder voorbehoud…

Gezien onze thuissituatie zijn in de komende periode activiteiten die ik leid en waar ik bij betrokken ben meer ‘onder voorbehoud’ dan anders. Soms gaan er andere dingen voor, dat begrijpt u vast. Ds. G.J. van Meijeren lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Pinksterfiets- en autotocht 2018

Pinksterfiets- en autotocht  Vele jarenlang werd er in onze gemeente op Tweede Pinksterdag een fiets- en autotocht gehouden. De afgelopen twee jaar was dit niet het geval. De kerkenraad heeft van verschillende kanten signalen gekregen dat de pinksterfiets- en autotocht, de dienst en de maaltijd worden gemist. Signalen die wij als kerkenraad waarderen en natuurlijk.. lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Evaluatie groothuisbezoek

In september hebben we een aantal groothuisbezoeken gehad. Ik heb van meerdere kanten gehoord dat het goed was. Het is mooi om elkaar te mogen spreken en elkaar beter te leren kennen als broeders en zusters in Christus, om Hem gaat het uiteindelijk. In allerlei huiskamers hebben we gesproken over samen gemeente van Christus zijn… lees meer →