07 nov 2017
november 7, 2017

Procedure verkiezing ambtsdragers

Met grote dankbaarheid kunnen wij u melden dat vijf gemeenteleden hun verkiezing tot ambtsdrager hebben aangenomen. Iris Aalberts (diaken), Ellineke van den Broeck (ouderling), Paula Pasterkamp (diaken), Marjan Pranger (ouderling) en Hugo Willemsen (ouderling-kerkrentmeester) zullen (op een nog nader te bepalen datum) in januari 2018 bevestigd worden als ambtsdrager. We bidden God om zijn nabijheid.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Herdenken overledenen zondag 26 november

In de dienst van 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, noemen wij de broeders en zusters die gestorven zijn. Broeders en zusters dichterbij of verder weg, wij gedenken ze voor het aangezicht van de Here God.Wij mogen in de gemeente het wonder van de hoop delen, het wonder van een leven dat.. lees meer →

Op D.V. zondag 5 november wordt er weer een avonddienst gehouden, gezamenlijk met de Hervormde Gemeente te Kortenhoef. De dienst vangt aan om 19:30 uur. Ook deze keer hoopt prof. dr. G. van den Brink uit Woerden voor te gaan. U vindt verderop in dit kerkblad wat actuele informatie over het boek dat prof. Van.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Liturgische veranderingen

Gebed om vergeving. Van sommige gastpredikanten was u het al gewend, een gebed om vergeving aan het begin van de dienst. Gebed om vergeving heeft altijd plaats in de eredienst, meestal benoemde ik het in het gebed voor de schriftlezing. In overleg met de kerkenraad heb ik besloten om ook een apart gebed om vergeving.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Herdenken van overleden gemeenteleden

Op de kerkenraad is gesproken over het moment van herdenken van overleden gemeenteleden. Vanuit de gemeente is dit onderwerp onder de aandacht van de kerkenraad gebracht. De vraag hierbij is of we het herdenken op oudejaarsavond doen of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zijn verschillende redenen om het op oudejaarsavond te.. lees meer →

Zondag 24 september nam ds. Gerard Kansen, onze voormalige consulent, afscheid als predikant van de Diependaalse kerk te Hilversum vanwege zijn aangenomen beroep naar de gemeente te Amersfoort. Vanuit de Diependaalse Kerk is onze dominee Geert van Meijeren gevraagd om consulent te worden. De consulent begeleidt het beroepingswerk in de gemeente, bewaakt de procedure en.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Procedure verkiezing ambtsdragers

In de komende weken zullen wij verder gaan met de procedure en zullen wij gemeenteleden gaan vragen voor het ambt van diaken, ouderling en ouderling- kerkrentmeester. We bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over al het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Terugblik: Groothuisbezoeken

Op 18, 19 en 20 september is er Groothuisbezoek gehouden. Avonden waarop wij in gesprek zijn gegaan over God en geloof én waarin wij de onderlinge verbondenheid mochten voelen en laten groeien. We nemen als kerkenraad uw input mee en spreken daar over verder. We mogen terug kijken op goed bezochte en mooie avonden!  .. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Terugblik: Gemeentemiddag 9 september 2017

Op zaterdag 9 september werd onze jaarlijkse gemeentemiddag gehouden. Na een flinke wolkbreuk konden de fietsers van start. Een mooie route was uitgezet voor zowel de fiets als de auto en op de stopplek stond Arja klaar met koffie, thee, fris en iets lekkers. Timon zorgde als zgn. bezem’fiets’ dat iedereen weer veilig binnen kwam… lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Vakantie Bijbel Club: Bedankt!

Ook dit jaar werd in de laatste week van de zomervakantie weer de Vakantie Bijbel Club (VBC) georganiseerd. Wat is het een groot geschenk dat wij deze ochtenden kunnen houden én dat er steeds weer mensen zijn die de organisatie op zich willen nemen. Drie ochtenden lang zingen, een Bijbeltekst leren, knutselen, Bijbelverhalen vertellen en.. lees meer →