09 feb 2017
februari 9, 2017

Heilig Avondmaal (nieuwe stijl)

Al gedurende vele jaren wordt het avondmaal in onze gemeente afwisselend in oude stijl (aan tafel) en nieuwe stijl gevierd. Regelmatig krijgen wij hierover vragen of opmerkingen met verschillende achtergrond. In de kerkenraad is hierover gesproken en is afgesproken dat er door de diaconie gekeken zou worden naar een andere tafelopstelling bij het avondmaal in.. lees meer →

09 feb 2017
februari 9, 2017

Terugblik jeugddienst

Op zondagochtend 29 januari jl. werd er weer een jeugddienst gehouden. Ds. Geert van Meijeren en onze jongeren namen de voorbereidingen voor hun rekening. Op catechisatie en op de zondagavondclub werd nagedacht over de invulling van de dienst. Er werden liederen uitgezocht en geoefend en er werd een alfabetgebed gemaakt. Ds. Geert van Meijeren preekte.. lees meer →

09 feb 2017
februari 9, 2017

Beleidsplan 2016-2020

In de KSSK van augustus 2016 gaven wij aan als kerkenraad iedere vier jaar een beleidsplan op te stellen. Centraal bij het opstellen van het beleidsplan staat de vraag: Wat voor een gemeente willen wij zijn en hoe geven wij dat vorm? Inmiddels is het beleidsplan vastgesteld. Mocht u interesse hebben om het te lezen,.. lees meer →

11 jan 2017
januari 11, 2017

Jeugddienst zondag 29 januari 2017

Op zondagochtend 29 januari wordt er opnieuw een jeugddienst gehouden. De voorbereidingen voor deze dienst worden verzorgd door ds. Geert van Meijeren en onze jeugd. Wij hopen met elkaar weer op een mooie dienst! Iedereen is van harte uitgenodigd! lees meer →

11 jan 2017
januari 11, 2017

Actie kerkbalans

De actie kerkbalans voor het jaar 2017 is aanstaande. Binnenkort kunt u weer de envelop verwachten met daarin de brief waarin wij u vragen of u aan wilt geven hoeveel uw geldelijke bijdrage aan het kerkenwerk in 2017 wordt. Zoals u weet is er aan de periode waarin we vanuit de landelijke kerk konden deelnemen.. lees meer →

22 dec 2016
december 22, 2016

Kerkdiensten rond kerst

De kerstdiensten zijn bijzonder om te mogen vieren en we doen ook altijd ons best om ze een bijzonder tintje te geven. De kerk is allereerst prachtig versierd door vrijwilligers, bij het ouderenkerstfeest heeft men dat al kunnen bewonderen. Kerstavond 24 december is er om 22.00 een dienst waarin het jongerenkoor ‘Snowe’ zingt. Daarnaast verzorgen.. lees meer →

22 dec 2016
december 22, 2016

Procedure verkiezing ambtsdrager

 Eerder hebben wij aangegeven dat er momenteel één vacature (ouderling) is in de kerkenraad en dat wij als kerkenraad er naar streven om in januari 2017 weer een voltallige kerkenraad te hebben. Met een voltallige kerkenraad kunnen de lopende zaken in de gemeente nog beter opgepakt en uitgevoerd worden en kan er, en dat vinden.. lees meer →

22 dec 2016
december 22, 2016

Feestelijke dienst zondagochtend 11 december!

Op zondag 11 december jl. vond de herbevestiging van onze predikant Geert van Meijeren plaats. Na een periode van drie jaar via de mobiliteitspool is Geert van Meijeren nu via het aangenomen beroep voor onbepaalde tijd aan onze gemeente verbonden. Wat is het mooi als je als predikant en gemeente besluit graag samen verder te.. lees meer →

  Momenteel is er één vacature (ouderling) in de kerkenraad. Als kerkenraad streven wij er naar om in januari 2017 weer een voltallige kerkenraad te hebben. Met een voltallige kerkenraad kunnen de lopende zaken in de gemeente nog beter opgepakt en uitgevoerd worden en kan er, en dat vinden wij van groot belang voor onze.. lees meer →

02 dec 2016
december 2, 2016

Ds. G. van Meijeren aanvaard zijn beroep

Beroep aangenomen! Na het besluit op de gemeenteavond om ds. Geert van Meijeren te beroepen hebben wij de beroepingsprocedure vervolgd. Het beroep is in de eredienst van zondag 30 oktober afgekondigd. Vervolgend was er tot 4 november gelegenheid tot het indienen van bezwaren tegen de procedure. Daar is geen gebruik van gemaakt en ten slotte.. lees meer →