25 jan 2024
januari 25, 2024

Dienst 28-1-2024

Deze zondag verwelkomen we ds. Joanne Dekker – van Asselt uit Waddinxveen. De liturgie is hier te bekijken. De eerste collecte is bestemd voor de Leprastichting. De kerkdienst is ook te volgen via YouTube.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland