30 dec 2023
december 30, 2023

Dienst nieuwjaarsdag 1-1-2024

Op de eerste dag van 2024 begint de dienst om 10:30 uur. In deze dienst verwelkomen we ds. S. Hovestad-de Jong uit Baard. De liturgie is hier te bekijken. De dienst is ook te volgen via YouTube.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland