Zondag 24 september nam ds. Gerard Kansen, onze voormalige consulent, afscheid als predikant van de Diependaalse kerk te Hilversum vanwege zijn aangenomen beroep naar de gemeente te Amersfoort. Vanuit de Diependaalse Kerk is onze dominee Geert van Meijeren gevraagd om consulent te worden. De consulent begeleidt het beroepingswerk in de gemeente, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem. Als kerkenraad hebben wij daar graag mee ingestemd. Wij wensen onze dominee Gods zegen bij deze belangrijke ondersteunende taak in onze buurgemeente