06 dec 2017
december 6, 2017

Evaluatie groothuisbezoek

In september hebben we een aantal groothuisbezoeken gehad. Ik heb van meerdere kanten gehoord dat het goed was. Het is mooi om elkaar te mogen spreken en elkaar beter te leren kennen als broeders en zusters in Christus, om Hem gaat het uiteindelijk. In allerlei huiskamers hebben we gesproken over samen gemeente van Christus zijn. Een gedeelte uit handelingen 2 is daarbij gelezen en ook psalm 133 waar bezongen wordt hoe goed het is om als broeders en zusters samen te wonen. En niet zomaar ergens, maar op weg naar de tempel. Samen zijn in Gods huis is zegenrijk en ook iets waar we niet zonder kunnen.

De laatste vraag op de avond was naar aanleiding van 500 jaar reformatie. Stel nu dat wij een stelling of aansporing op de deur van de kerk willen spijkeren, een beetje zoals Luther, wat zou je dan willen opschrijven? Het leverde een stortvloed aan waardevolle tips en aansporingen op die maar eens benadrukten dat u de gemeente een warm hart toedraagt en van harte mee wil leven en denken. Waarvoor dank! Bemoediging  en aansporing van de gemeente vinden we ruimschoots in de bijbel door Paulus en anderen, en ook vandaag de dag mag dat volop een plek hebben.

De algemene indruk is dat deze avonden  voor herhaling vatbaar zijn. De Protestantse Kerk spreekt vaak over het stimuleren van het onderlinge geloofsgesprek, en dit groothuisbezoek is daar een goed voorbeeld van. Het is ook iets waarin we mogen groeien om samen over het geloof te spreken en verdieping in Christus te vinden. Voor de volgende keer zullen we leerpunten van de avonden meenemen en het voornemen is om dit twee keer per jaar te organiseren.

Ds. G.J. van Meijeren