03 jun 2023
juni 3, 2023

Dienst 4-6-2023

Op zondag 4-6-2023 gaat Ds G.H. Fredrikze uit Harderwijk ons voor. De liturgie kan je hier vinden. Meeluisteren kan via https://youtube.com/live/_tIq7i1UDD0?feature=share De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland Zending NL31 RABO 0356 1912 57.. lees meer →

19 mei 2023
mei 19, 2023

Nieuws van de zendingscommissie

Allereerst willen wij u bedanken voor alle giften die wij in het afgelopen halfjaar hebben ontvangen. Samen met de Hervormde gemeente Kortenhoef hebben we in deze maanden iets meer dan € 1.100,- opgehaald. Daarmee stond de teller van de gezamenlijke rekening op € 2.613,64. Inmiddels hebben wij een bedrag van € 1.750,- overgemaakt naar Anco.. lees meer →

08 nov 2022
november 8, 2022

Begroting 2023 Diaconie

De diaconie heeft de concept begroting 2023 gepubliceerd. Deze kunt u hier inzien. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot Iris Aalberts. lees meer →

02 aug 2022
augustus 2, 2022

Nieuws van de zendingscommissie

Allereerst willen wij u bedanken voor alle giften die wij in de afgelopen maanden hebben ontvangen. De zendingsbussen in ’s-Graveland zijn onlangs geleegd en daarin zat het bedrag van € 127,00. De opbrengst van de zendingsbus in Kortenhoef houdt u van ons tegoed. Op de gezamenlijke rekening staat momenteel het mooie bedrag van € 1.493,60… lees meer →

10 jul 2022
juli 10, 2022

Concept jaarrekening diaconie

De concept jaarrekening van de diaconie ligt ter inzage. Deze is te vinden via deze link. lees meer →

De dankdienst voor het leven van prof. dr. W. Balke zal in besloten kring plaatsvinden op dinsdag 26 januari om 13.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Lage Vuursche. In deze dienst zal voorgaan ds. G.H. Kruijmer te Lage Vuursche. De dienst kunt u hier volgen: https://youtu.be/ndq1eRRmFak Bekijk hier de liturgie van de dienst.. lees meer →

23 jan 2021
januari 23, 2021

Meeleven

Met verdriet heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente ‘s-Graveland kennis genomen van het overlijden van haar oud-predikant Prof. Dr. W. Balke Van 1986 tot 1993 diende hij onze gemeente als herder en leraar. Wij gedenken hem en wat hij voor de gemeente mocht betekenen in grote dankbaarheid. Op zondag 3 januari jl. bediende hij.. lees meer →

05 sep 2020
september 5, 2020

Bericht namens de zendingscommissie

De diaconie van onze gemeente beheert al een aantal jaren de gelden van de gezamenlijke zendingscommissie van Kortenhoef en ‘s-Graveland. Om de boekhouding wat overzichtelijker te houden heeft de diaconie een extra bankrekening geopend voor de gelden van de zendingscommissie. Dit is het rekeningnummer: NL31 RABO 0356 191 257 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland. Als u.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Steen consistorie

Boven de deur van de consistorie gaapt een gat. Daarin zat een bijzondere steen, een steen die geplaatst werd toen de consistorie werd gebouwd. Marinus Aalberts kon zich herinneren dat toen zijn vader in de kerkenraad zat en de consistorie werd gebouwd het de bedoeling was dat er in die steen wensen op papier opgeborgen.. lees meer →