Zondag 24 september nam ds. Gerard Kansen, onze voormalige consulent, afscheid als predikant van de Diependaalse kerk te Hilversum vanwege zijn aangenomen beroep naar de gemeente te Amersfoort. Vanuit de Diependaalse Kerk is onze dominee Geert van Meijeren gevraagd om consulent te worden. De consulent begeleidt het beroepingswerk in de gemeente, bewaakt de procedure en.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Procedure verkiezing ambtsdragers

In de komende weken zullen wij verder gaan met de procedure en zullen wij gemeenteleden gaan vragen voor het ambt van diaken, ouderling en ouderling- kerkrentmeester. We bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over al het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Terugblik: Groothuisbezoeken

Op 18, 19 en 20 september is er Groothuisbezoek gehouden. Avonden waarop wij in gesprek zijn gegaan over God en geloof én waarin wij de onderlinge verbondenheid mochten voelen en laten groeien. We nemen als kerkenraad uw input mee en spreken daar over verder. We mogen terug kijken op goed bezochte en mooie avonden!  .. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Terugblik: Gemeentemiddag 9 september 2017

Op zaterdag 9 september werd onze jaarlijkse gemeentemiddag gehouden. Na een flinke wolkbreuk konden de fietsers van start. Een mooie route was uitgezet voor zowel de fiets als de auto en op de stopplek stond Arja klaar met koffie, thee, fris en iets lekkers. Timon zorgde als zgn. bezem’fiets’ dat iedereen weer veilig binnen kwam… lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Vakantie Bijbel Club: Bedankt!

Ook dit jaar werd in de laatste week van de zomervakantie weer de Vakantie Bijbel Club (VBC) georganiseerd. Wat is het een groot geschenk dat wij deze ochtenden kunnen houden én dat er steeds weer mensen zijn die de organisatie op zich willen nemen. Drie ochtenden lang zingen, een Bijbeltekst leren, knutselen, Bijbelverhalen vertellen en.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Bijbelkring 18 oktober 2017

Woensdag 18 oktober beginnen we weer met de Bijbelkring. Deze keer heeft het een andere invulling. Daarvoor verwijzen wij u naar het bericht hieronder. Wij hopen dat alle Bijbelkringdeelnemers hierbij aanwezig zullen zijn. *** Wij worden als gemeente in ‘s-Graveland hartelijk uitgenodigd op het eerste gedeelte van de gemeente-avond in Kortenhoef op woensdag 18 oktober… lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Gesprekskring dinsdag 10 oktober 2017

Op dinsdag 10 oktober begint de gesprekskring. De gesprekskring is bedoeld voor 30ers en 40ers en dat is bedoeld als een ruim begrip, wees vooral welkom. Op de gesprekskring praten we met elkaar over thema’s die met het geloof te maken hebben. Met elkaar proberen we wijzer te worden en ons te verdiepen in het.. lees meer →

06 sep 2017
september 6, 2017

Gemeentemiddag 9 september 2017

Op D.V. zaterdag 9 september houden wij onze jaarlijkse gemeentemiddag. Een goede gelegenheid om elkaar in een andere sfeer te ontmoeten. Op deze dag wordt een fiets/autotocht georganiseerd. Zoals we gewend waren met onze Pinkerfietstocht zijn ook andere dan ’s-Gravelandse gemeenteleden hartelijk welkom. We beginnen deze middag om 14.00 uur. Na de fiets/autotocht sluiten wij.. lees meer →

06 sep 2017
september 6, 2017

Procedure verkiezing ambtsdragers

Een procedure voor de verkiezing van ambtsdragers moet zorgvuldig gebeuren en kost de nodige tijd. Iedere twee jaar is er in januari een eredienst waarin wij afscheid nemen van aftredende ambtsdragers en waarin nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Dit zal in D.V. januari 2018 weer plaats vinden. Een belangrijk moment voor onze gemeente. De termijn voor.. lees meer →

06 sep 2017
september 6, 2017

Groothuisbezoek: 18-19-20-21 september 2017

Zoals eerder aangegeven zullen wij in september het Groothuisbezoek organiseren. Als kerkenraad vinden we het belangrijk om het gesprek over God en geloof en de onderlinge verbondenheid te stimuleren en het Groothuisbezoek lijkt ons daarvoor een goede manier. Heel de gemeente is uitgenodigd voor een gespreksbijeenkomst met ongeveer 10-15 gemeenteleden bij iemand thuis, onder leiding.. lees meer →