30 dec 2023
december 30, 2023

Dienst nieuwjaarsdag 1-1-2024

Op de eerste dag van 2024 begint de dienst om 10:30 uur. In deze dienst verwelkomen we ds. S. Hovestad-de Jong uit Baard. De liturgie is hier te bekijken. De dienst is ook te volgen via YouTube. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland.. lees meer →

26 nov 2023
november 26, 2023

Begrotingen 2024

Zowel de diaconie en het College van kerkrentmeesters heeft haar begroting 2024 ter inzage liggen. Een verkorte weergave kunt u hier vinden: Begroting 2024 Diaconie Begroting 2024 College van Kerkrentmeesters lees meer →

Het college van Kerkrentmeesters heeft haar jaarrekening over 2022 gepubliceerd. Deze is hier te vinden. Tevens is deze vermeld in het ANBI gedeelte van onze website. lees meer →

19 mei 2023
mei 19, 2023

Nieuws van de zendingscommissie

Allereerst willen wij u bedanken voor alle giften die wij in het afgelopen halfjaar hebben ontvangen. Samen met de Hervormde gemeente Kortenhoef hebben we in deze maanden iets meer dan € 1.100,- opgehaald. Daarmee stond de teller van de gezamenlijke rekening op € 2.613,64. Inmiddels hebben wij een bedrag van € 1.750,- overgemaakt naar Anco.. lees meer →

08 nov 2022
november 8, 2022

Begroting 2023 Diaconie

De diaconie heeft de concept begroting 2023 gepubliceerd. Deze kunt u hier inzien. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot Iris Aalberts. lees meer →

10 jul 2022
juli 10, 2022

Concept jaarrekening diaconie

De concept jaarrekening van de diaconie ligt ter inzage. Deze is te vinden via deze link. lees meer →

De dankdienst voor het leven van prof. dr. W. Balke zal in besloten kring plaatsvinden op dinsdag 26 januari om 13.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Lage Vuursche. In deze dienst zal voorgaan ds. G.H. Kruijmer te Lage Vuursche. De dienst kunt u hier volgen: https://youtu.be/ndq1eRRmFak Bekijk hier de liturgie van de dienst.. lees meer →

23 jan 2021
januari 23, 2021

Meeleven

Met verdriet heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente ‘s-Graveland kennis genomen van het overlijden van haar oud-predikant Prof. Dr. W. Balke Van 1986 tot 1993 diende hij onze gemeente als herder en leraar. Wij gedenken hem en wat hij voor de gemeente mocht betekenen in grote dankbaarheid. Op zondag 3 januari jl. bediende hij.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Steen consistorie

Boven de deur van de consistorie gaapt een gat. Daarin zat een bijzondere steen, een steen die geplaatst werd toen de consistorie werd gebouwd. Marinus Aalberts kon zich herinneren dat toen zijn vader in de kerkenraad zat en de consistorie werd gebouwd het de bedoeling was dat er in die steen wensen op papier opgeborgen.. lees meer →