06 jun 2018
juni 6, 2018

Belijdeniskring

Deze zomer start er een belijdeniskring voor mensen die al wat ouder zijn en nog geen belijdenis hebben gedaan. Het kan maar zo zijn dat er nooit van is gekomen vroeger en er wellicht wel het verlangen is om aan het avondmaal te gaan en de Here God te belijden in het midden van de.. lees meer →

06 jun 2018
juni 6, 2018

Lied van de maand juni

Het lied van de maand voor juni: Psalm 133 : 1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen van ’t zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.   In.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Pinksterfietstocht

2e Pinksterdag (21 mei a.s.) houden we onze jaarlijkse fietstocht weer.   Locatie: Hervormde Kerk ‘s-Graveland Om 9.00 uur beginnen we met een meditatief moment. Daarna drinken we koffie/thee en limonade met iets lekkers. Rond 9.45 uur stappen we op de fiets en kunnen we weer genieten van een prachtige tocht. We sluiten af met.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Belijdeniskring

Deze zomer start er een belijdeniskring voor mensen die al wat ouder zijn en nog geen belijdenis hebben gedaan. Het kan maar zo zijn dat het er nooit van is gekomen vroeger en er wellicht wel het verlangen is om aan het avondmaal te gaan en de Here God te belijden in het midden van.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Steen consistorie

Boven de deur van de consistorie gaapt een gat. Daarin zat een bijzondere steen, een steen die geplaatst werd toen de consistorie werd gebouwd. Marinus Aalberts kon zich herinneren dat toen zijn vader in de kerkenraad zat en de consistorie werd gebouwd het de bedoeling was dat er in die steen wensen op papier opgeborgen.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Liederen van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt: Mei: Alles wordt nieuw, I/28 ’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam, want Hij, die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan.   Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen, wat.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Papadag

Papadag Omdat ik geen volledige aanstelling heb in onze gemeente was vrijdag normaliter de dag waarop ik andere werkzaamheden had dan in onze gemeente. In noodgevallen werd daarop uiteraard uitzondering gemaakt. Deze dag verplaatst echter van de vrijdag naar de donderdag. Voortaan is de donderdag waarop ik niet beschikbaar ben voor de gemeente. Dit wordt.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Kringen

De laatste kringen van dit seizoen Bijbelkring De Bijbelkring is op woensdag 16 mei bij fam. Aalberts aan de Kortenhoefsedijk 97. Van harte welkom! We lezen uit Handelingen 8. Leeskring De leeskring is op woensdag 30 mei in de consistorie. In het boek van prof.dr. Reitsma lezen we hoofdstukken 6 (nogmaals),7 en 8. Welkom om.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Nacht/ avond van Gebed

Bid mee op 1 juni 2018 vanaf 20.00 uur, voor vervolgde christenen, in de Hervormde Kerk aan het Noordereinde in ’s Graveland. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op.. lees meer →

24 apr 2018
april 24, 2018

Overlijdens bericht br. B. Ravenhorst

Geachte gemeenteleden, Zoals afgelopen zondag al is afgekondigd is afgelopen zaterdag 21 april overleden br. Barend Ravenhorst op de leeftijd van 85 jaar. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het rouwbericht in de bijlage. Wij wensen zijn vrouw zr. Til Ravenhorst, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods troost en nabijheid toe. Namens de kerkenraad,.. lees meer →