20 dec 2017
december 20, 2017

Geen leeskring en gesprekskring in januari 2018

  In de maand januari is er even geen gesprekskring of leeskring. In februari gaan we weer verder en op de leeskring starten we dan met een nieuw boek! Als u mee wilt doen is dit wel een uitgelezen moment om eens komen te kijken en te gaan meelezen. Tips voor een nieuw boek zijn.. lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Onder voorbehoud…

Gezien onze thuissituatie zijn in de komende periode activiteiten die ik leid en waar ik bij betrokken ben meer ‘onder voorbehoud’ dan anders. Soms gaan er andere dingen voor, dat begrijpt u vast. Ds. G.J. van Meijeren lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Pinksterfiets- en autotocht 2018

Pinksterfiets- en autotocht  Vele jarenlang werd er in onze gemeente op Tweede Pinksterdag een fiets- en autotocht gehouden. De afgelopen twee jaar was dit niet het geval. De kerkenraad heeft van verschillende kanten signalen gekregen dat de pinksterfiets- en autotocht, de dienst en de maaltijd worden gemist. Signalen die wij als kerkenraad waarderen en natuurlijk.. lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Evaluatie groothuisbezoek

In september hebben we een aantal groothuisbezoeken gehad. Ik heb van meerdere kanten gehoord dat het goed was. Het is mooi om elkaar te mogen spreken en elkaar beter te leren kennen als broeders en zusters in Christus, om Hem gaat het uiteindelijk. In allerlei huiskamers hebben we gesproken over samen gemeente van Christus zijn… lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Bijbelkring woensdag 20 december

De Bijbelkring is op woensdag 20 december. De overwegingen van Gamaliël in Handelingen 5 worden besproken. Boeiend! Om 20.00 beginnen we met koffie aan bij fam. Aalberts sr. lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Gesprekskring dinsdag 12 december

De volgende gesprekskring staat gepland op 12 december.  Het thema die avond zal met kerst te maken hebben.  De gesprekskring is voor 30ers en 40ers(dat is een ruim begrip) die zich met elkaar willen verdiepen in het geloof. De avond wordt afgesloten met een borrel. Wees welkom! Om 20.00 in de pastorie.   lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Procedure verkiezing ambtsdragers

Met grote dankbaarheid kunnen wij u melden dat vijf gemeenteleden hun verkiezing tot ambtsdrager hebben aangenomen. Iris Aalberts (diaken), Ellineke van den Broeck (ouderling), Paula Pasterkamp (diaken), Marjan Pranger (ouderling) en Hugo Willemsen (ouderling-kerkrentmeester) zullen (op een nog nader te bepalen datum) in januari 2018 bevestigd worden als ambtsdrager. We bidden God om zijn nabijheid.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Herdenken overledenen zondag 26 november

In de dienst van 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, noemen wij de broeders en zusters die gestorven zijn. Broeders en zusters dichterbij of verder weg, wij gedenken ze voor het aangezicht van de Here God.Wij mogen in de gemeente het wonder van de hoop delen, het wonder van een leven dat.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Bijbelkring woensdag 15 november

Woensdag 15 november is er Bijbelkring. Het is eigenlijk de eerste echte avond en dus een mooi moment om eens in te stappen of een keer eens op te snuiven hoe het er aan toe gaat. Ik heb me voorgenomen om het onderlinge gesprek wat meer ruimte te geven op die avonden, ik heb gemerkt.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Gesprekskring dinsdag 20 november

21 november! is de gesprekskring. Dat is een week later dan normaal. De gesprekskring is voor 30ers en 40ers maar dat wordt ruim opgevat, wees vooral welkom. Op de gesprekskring praten we met elkaar over thema’s die met het geloof te maken hebben. Met elkaar proberen we wijzer te worden en ons te verdiepen en.. lees meer →