07 nov 2017
november 7, 2017

Herdenken overledenen zondag 26 november

In de dienst van 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, noemen wij de broeders en zusters die gestorven zijn. Broeders en zusters dichterbij of verder weg, wij gedenken ze voor het aangezicht van de Here God.Wij mogen in de gemeente het wonder van de hoop delen, het wonder van een leven dat.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Bijbelkring woensdag 15 november

Woensdag 15 november is er Bijbelkring. Het is eigenlijk de eerste echte avond en dus een mooi moment om eens in te stappen of een keer eens op te snuiven hoe het er aan toe gaat. Ik heb me voorgenomen om het onderlinge gesprek wat meer ruimte te geven op die avonden, ik heb gemerkt.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Gesprekskring dinsdag 20 november

21 november! is de gesprekskring. Dat is een week later dan normaal. De gesprekskring is voor 30ers en 40ers maar dat wordt ruim opgevat, wees vooral welkom. Op de gesprekskring praten we met elkaar over thema’s die met het geloof te maken hebben. Met elkaar proberen we wijzer te worden en ons te verdiepen en.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Leeskring woensdag 8 november

De leeskring is een week later in verband met dankdag. We komen nu samen op ! 8 november! om 20.00 in de consistorie en we lezen weer verder in Tim Keller. We naderen het einde van zijn boek en zijn toegekomen aan hoofdstuk 14 en 15. Van harte welkom! Na afloop drinken we wat met.. lees meer →

Op D.V. zondag 5 november wordt er weer een avonddienst gehouden, gezamenlijk met de Hervormde Gemeente te Kortenhoef. De dienst vangt aan om 19:30 uur. Ook deze keer hoopt prof. dr. G. van den Brink uit Woerden voor te gaan. U vindt verderop in dit kerkblad wat actuele informatie over het boek dat prof. Van.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Liturgische veranderingen

Gebed om vergeving. Van sommige gastpredikanten was u het al gewend, een gebed om vergeving aan het begin van de dienst. Gebed om vergeving heeft altijd plaats in de eredienst, meestal benoemde ik het in het gebed voor de schriftlezing. In overleg met de kerkenraad heb ik besloten om ook een apart gebed om vergeving.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Herdenken van overleden gemeenteleden

Op de kerkenraad is gesproken over het moment van herdenken van overleden gemeenteleden. Vanuit de gemeente is dit onderwerp onder de aandacht van de kerkenraad gebracht. De vraag hierbij is of we het herdenken op oudejaarsavond doen of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zijn verschillende redenen om het op oudejaarsavond te.. lees meer →

Zondag 24 september nam ds. Gerard Kansen, onze voormalige consulent, afscheid als predikant van de Diependaalse kerk te Hilversum vanwege zijn aangenomen beroep naar de gemeente te Amersfoort. Vanuit de Diependaalse Kerk is onze dominee Geert van Meijeren gevraagd om consulent te worden. De consulent begeleidt het beroepingswerk in de gemeente, bewaakt de procedure en.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Procedure verkiezing ambtsdragers

In de komende weken zullen wij verder gaan met de procedure en zullen wij gemeenteleden gaan vragen voor het ambt van diaken, ouderling en ouderling- kerkrentmeester. We bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over al het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Terugblik: Groothuisbezoeken

Op 18, 19 en 20 september is er Groothuisbezoek gehouden. Avonden waarop wij in gesprek zijn gegaan over God en geloof én waarin wij de onderlinge verbondenheid mochten voelen en laten groeien. We nemen als kerkenraad uw input mee en spreken daar over verder. We mogen terug kijken op goed bezochte en mooie avonden!  .. lees meer →