20 dec 2017
december 20, 2017

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Op D.V. zondag 14 januari 2018 vindt de bevestiging plaats van ambtsdragers. In deze dienst worden Hugo Willemsen (ouderling-kerkrentmeester), Iris Aalberts (diaken), Paula Pasterkamp (diaken), Ellineke van den Broeck (ouderling) en Marjan Pranger(ouderling) bevestigd als ambtsdrager. Afscheid nemen wij dan van de vertrekkende ambtsdragers: Joke Bremmer, Bert Balke, Wim Neef en Klaas-Jan Timmerman. Wij zien.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Bestrating kerkplein

Zoals u enige tijd geleden gelezen hebt – en u zult het ongetwijfeld gezien hebben – is de bestrating op het kerkplein hersteld. Hopelijk hebt u er niet al te veel last van ondervonden. Maar, nu is het gereed en het ziet er weer piekfijn uit. Ook precies passend bij het gebouw. Alle vrijwilligers die.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Koper poetsen

U kijkt natuurlijk niet altijd naar boven, richting plafond, in de kerk, Dat zou ook niet goed zijn, want de voorganger verdient al onze aandacht in de eredienst. Maar, een schalkse blik mag af en toe wel eens. En dan ziet u dat de koperen luchters weer als nieuw u toe glinsteren. Het is een.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Een dochter geboren

Dankbaar en blij zijn onze predikant ds. Geert van Meijeren en zijn vrouw Machteld Vergunst met de geboorte van hun dochter op 12 december 2017. Zij mochten haar uit Gods hand ontvangen, zo werd ons gemeld. Een geschenk dus. Haar namen luiden Sara Adriana. Sara betekent ‘vorstin’ of ‘prinses’ en Adriana betekent o.a. ‘rijk’. Er.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Lied van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt: Januari: Psalm 90 : 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Bijbelkring woensdag 17 januari 2018

In het nieuwe jaar gaat de Bijbelkring weer verder en wel op 17 januari. We zijn met elkaar bezig in het boek Handelingen. Als een van uw goede voornemens voor het nieuwe jaar ‘meer Bijbellezen’ is, schuif dan eens aan! Van harte welkom bij de fam. Aalberts, vanaf 20.00 uur. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Geen leeskring en gesprekskring in januari 2018

  In de maand januari is er even geen gesprekskring of leeskring. In februari gaan we weer verder en op de leeskring starten we dan met een nieuw boek! Als u mee wilt doen is dit wel een uitgelezen moment om eens komen te kijken en te gaan meelezen. Tips voor een nieuw boek zijn.. lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Onder voorbehoud…

Gezien onze thuissituatie zijn in de komende periode activiteiten die ik leid en waar ik bij betrokken ben meer ‘onder voorbehoud’ dan anders. Soms gaan er andere dingen voor, dat begrijpt u vast. Ds. G.J. van Meijeren lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Pinksterfiets- en autotocht 2018

Pinksterfiets- en autotocht  Vele jarenlang werd er in onze gemeente op Tweede Pinksterdag een fiets- en autotocht gehouden. De afgelopen twee jaar was dit niet het geval. De kerkenraad heeft van verschillende kanten signalen gekregen dat de pinksterfiets- en autotocht, de dienst en de maaltijd worden gemist. Signalen die wij als kerkenraad waarderen en natuurlijk.. lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Evaluatie groothuisbezoek

In september hebben we een aantal groothuisbezoeken gehad. Ik heb van meerdere kanten gehoord dat het goed was. Het is mooi om elkaar te mogen spreken en elkaar beter te leren kennen als broeders en zusters in Christus, om Hem gaat het uiteindelijk. In allerlei huiskamers hebben we gesproken over samen gemeente van Christus zijn… lees meer →