06 dec 2017
december 6, 2017

Bijbelkring woensdag 20 december

De Bijbelkring is op woensdag 20 december. De overwegingen van Gamaliël in Handelingen 5 worden besproken. Boeiend! Om 20.00 beginnen we met koffie aan bij fam. Aalberts sr. lees meer →

06 dec 2017
december 6, 2017

Gesprekskring dinsdag 12 december

De volgende gesprekskring staat gepland op 12 december.  Het thema die avond zal met kerst te maken hebben.  De gesprekskring is voor 30ers en 40ers(dat is een ruim begrip) die zich met elkaar willen verdiepen in het geloof. De avond wordt afgesloten met een borrel. Wees welkom! Om 20.00 in de pastorie.   lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Procedure verkiezing ambtsdragers

Met grote dankbaarheid kunnen wij u melden dat vijf gemeenteleden hun verkiezing tot ambtsdrager hebben aangenomen. Iris Aalberts (diaken), Ellineke van den Broeck (ouderling), Paula Pasterkamp (diaken), Marjan Pranger (ouderling) en Hugo Willemsen (ouderling-kerkrentmeester) zullen (op een nog nader te bepalen datum) in januari 2018 bevestigd worden als ambtsdrager. We bidden God om zijn nabijheid.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Herdenken overledenen zondag 26 november

In de dienst van 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, noemen wij de broeders en zusters die gestorven zijn. Broeders en zusters dichterbij of verder weg, wij gedenken ze voor het aangezicht van de Here God.Wij mogen in de gemeente het wonder van de hoop delen, het wonder van een leven dat.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Bijbelkring woensdag 15 november

Woensdag 15 november is er Bijbelkring. Het is eigenlijk de eerste echte avond en dus een mooi moment om eens in te stappen of een keer eens op te snuiven hoe het er aan toe gaat. Ik heb me voorgenomen om het onderlinge gesprek wat meer ruimte te geven op die avonden, ik heb gemerkt.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Gesprekskring dinsdag 20 november

21 november! is de gesprekskring. Dat is een week later dan normaal. De gesprekskring is voor 30ers en 40ers maar dat wordt ruim opgevat, wees vooral welkom. Op de gesprekskring praten we met elkaar over thema’s die met het geloof te maken hebben. Met elkaar proberen we wijzer te worden en ons te verdiepen en.. lees meer →

07 nov 2017
november 7, 2017

Leeskring woensdag 8 november

De leeskring is een week later in verband met dankdag. We komen nu samen op ! 8 november! om 20.00 in de consistorie en we lezen weer verder in Tim Keller. We naderen het einde van zijn boek en zijn toegekomen aan hoofdstuk 14 en 15. Van harte welkom! Na afloop drinken we wat met.. lees meer →

Op D.V. zondag 5 november wordt er weer een avonddienst gehouden, gezamenlijk met de Hervormde Gemeente te Kortenhoef. De dienst vangt aan om 19:30 uur. Ook deze keer hoopt prof. dr. G. van den Brink uit Woerden voor te gaan. U vindt verderop in dit kerkblad wat actuele informatie over het boek dat prof. Van.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Liturgische veranderingen

Gebed om vergeving. Van sommige gastpredikanten was u het al gewend, een gebed om vergeving aan het begin van de dienst. Gebed om vergeving heeft altijd plaats in de eredienst, meestal benoemde ik het in het gebed voor de schriftlezing. In overleg met de kerkenraad heb ik besloten om ook een apart gebed om vergeving.. lees meer →

07 okt 2017
oktober 7, 2017

Herdenken van overleden gemeenteleden

Op de kerkenraad is gesproken over het moment van herdenken van overleden gemeenteleden. Vanuit de gemeente is dit onderwerp onder de aandacht van de kerkenraad gebracht. De vraag hierbij is of we het herdenken op oudejaarsavond doen of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er zijn verschillende redenen om het op oudejaarsavond te.. lees meer →