04 sep 2021
september 4, 2021

Startzondag met lunch 12-9-2021

Op 12 september is het startzondag. We hopen een fijne startzondag met elkaar te vieren. Bij de organisatie houden we natuurlijk rekening met de geldende maatregelen. We hebben besloten het programma van de zaterdag te combineren met de activiteiten van de zondag. Eén grote activiteit waarmee wij het winterwerk starten!

Het thema van de startzondag is: Uw koninkrijk kome.
We kunnen helaas nog niet met z’n allen in de dienst samenkomen i.v.m. het afstand houden. U / jij moet zich dus – zoals voor elke dienst – aanmelden. Mocht u / jij voor de dienst geen plekje hebben, kom dan vooral na de dienst naar de kerk!

Activiteiten na de dienst
Na de dienst is er natuurlijk koffie en thee met iets lekkers. Aansluitend zijn er verschillende activiteiten: een moment voor de Kerkrentmeesters met info over de laatste stand van zaken, daarna mogelijkheid voor een preekbespreking, een meditatieve wandeling of voor het zingen van nieuwe liederen. Ook voor de kinderen wordt iets leuks georganiseerd (wat dat is is nog even een verrassing).

Als afsluiting verzorgt Team Verbinding een gezellige lunch aan tafels rond de kerk.
Meld je aan en neem deel aan de gezellige lunch!
Bent u / jij niet in de kerk, maar wilt u / jij wel komen lunchen? Van harte welkom!

Aanmelden lunch
Aanmelden voor de lunch kan bij Ymkje van ’t Riet via ymkje.vant.riet@hetnet.nl of 06 – 25 38 16 74. Wil je iets maken voor de lunch? Graag! Geef dit bij je aanmelding door aan Ymkje.

We hopen dat u / jij erbij bent! Wij kijken uit naar een mooie startzondag.
Team verbinding:
Ymkje, Hanneke, Jacqueline, Ellineke, Martijn en Ronald.