05 sep 2018
september 5, 2018

Groothuisbezoek: 24, 25, 26 en 27 september

Voor de zomervakantie heeft u per post een uitnodiging ontvangen voor het Groothuisbezoek. De avonden staan gepland op 24, 25, 26 en 27 september. Thema voor het Groothuisbezoek is dit jaar het Heilig Avondmaal. We hebben ook dit jaar weer gemeenteleden gevonden die ons deze avonden gastvrij zullen ontvangen. Het is goed om elkaar ook in deze setting te ontmoeten. U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 10 september bij de scriba Mart Flink, 035-5410117, scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of bij één van de kerkenraadsleden.

Wij hopen op uw komst én op mooie en gezegende avonden!