07 okt 2017
oktober 7, 2017

Herdenken van overleden gemeenteleden

Op de kerkenraad is gesproken over het moment van herdenken van overleden gemeenteleden. Vanuit de gemeente is dit onderwerp onder de aandacht van de kerkenraad gebracht. De vraag hierbij is of we het herdenken op oudejaarsavond doen of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Er zijn verschillende redenen om het op oudejaarsavond te doen zijn:

  1. Het is het einde van het jaar. Je sluit een jaar af. (psychologisch)
  2. Je legt alles wat in een jaar zich heeft afgespeeld in de handen van God.

 

Ook zijn er redenen om het herdenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar te doen zijn:

  1. Je doet het dan op een zondagmorgen en dan zijn er altijd meer mensen.
  2. Zondagmorgen is de Paasmorgen. We denken aan de opstanding van Jezus en aan de opstanding der doden die nog uitstaat. Zo staat de herdenking van de overledenen ook in het kader van Christus die de dood heeft overwonnen.

 

Aangezien de kerkenraad de mening is toegedaan dat het laatste punt het belangrijkste is, heeft de kerkenraad besloten om het moment van herdenken van de overleden gemeenteleden in het vervolg – dus met ingang van dit jaar – te doen plaatsvinden tijdens de eredienst op de ochtend van de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is dan op D.V. zondag 26 november 2017.