05 okt 2020
oktober 5, 2020

Beleidsplan – uw reactie is welkom!

Voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan zijn een aantal gespreksgroepen gevormd. De gespreksgroepen zijn gevormd rondom verschillende thema’s. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan die gespreksgroepen maar wel graag meedenken? Dat kan! Laat schriftelijk wat van u horen. Hieronder vindt u per thema de vragen die behandeld worden in de gespreksgroepen. Uw reactie kunt u sturen naar onze scriba Marjan Pranger: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

Klik op het gewenste thema om de vragenlijst te downloaden:
Diaconaat
Eredienst
Gemeenteopbouw en verbinding onderling
Jeugdwerk
Open en gastvrij
Vorming en toerusting

Hierbij ook een kleine uitleg over het missie-statement dat in de eerste vraag aan de orde komt. De kerkenraad stelt voor als thema voor het beleidsplan: Christus bezielt, verbindt en verwelkomt. Je kunt zo’n thema of statement zien als de accenten die gelegd kunnen worden in het beleidsplan.

Christus bezieltDe Emmaüsgangers schrijven over hun ontmoeting met Jezus: was ons hart niet brandend in ons? (Lukas 24) Christus ontstak een vuur in hun hart. Dat duidt op iets van liefdevolle bezieling, geestkracht en overtuiging. Wij zoeken en verlangen om die vlam te onderhouden of te ontdekken in eredienst en gemeenteleven.
Christus verbindtWaar mensen geloof in Jezus Christus ontvangen, ontstaat gemeenschap en verbinding. Wij verlangen ernaar om die band te versterken en aan te moedigen, juist ook nu in tijden van corona.
Christus verwelkomtIedereen is welkom bij Jezus Christus. Kunnen wij in ons gemeenteleven dat welkom handen en voeten geven en als gemeente ons leren open te stellen voor de mensen om ons heen?