11 apr 2018
april 11, 2018

Jaarrekening 2016 / Begroting 2018

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering zijn de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 vastgesteld.

In de KSSK vindt u een samenvatting van de cijfers.

De gehele jaarrekening/begroting is ter inzage nadat u een afspraak maakt – binnen een week na verschijnen van deze KSSK (8 april) – met Mart Flink, College van Kerkrentmeesters. Telefoon ’s avonds 035 – 5410117.

In de begroting voor dit jaar staat een totaal aan verwachte inkomsten van ruim 99.000 euro. Hierin is ook een bedrag begrepen van 10.000 euro aan ‘extra’ te genereren inkomsten door bijvoorbeeld speciale acties. Evengoed begroten we dan nog een tekort van zo’n 6.500 euro.

Namens het college van kerkrentmeesters

Mart Flink