Op vrijdag 7 september a.s. houden wij een jongerengroothuisbezoek. De jongeren hebben hier een uitnodiging voor gekregen. We houden de avond in de vorm van een ‘Meet and eat’. Thema van de avond is Geluk. Locatie: de pastorie aan het Noordereinde 12. Om 19.00 uur gaat de bbq aan. Heb je je nog niet aangemeld dan kan dit nog tot 4 september bij Ymkje van ‘t Riet (ymkje.vant.riet@hetnet.nl / 06-25381674). We hopen dat je erbij bent!