Jeugd

Catechisatie

Vanaf oktober tot en met maart wordt er catechisatie gegeven op maandag- en dinsdagavond. Ben je 11 t/m 14 jaar, dan ben je welkom op maandag vanaf 18.45-19.30 uur. Voor de 15+ groep is de catechisatie op dinsdag van 18.45-19.30 uur.

Kun je niet op het tijdstip dat voor jou bedoeld is, dan kun je ook op de andere tijd komen. We komen bijeen in de consistoriekamer van de kerk.

Belijdeniscatechesatie

Jezus roept ons op om Zijn Naam te belijden voor de mensen. Eén van de manieren waarop dat kan gebeuren is door het afleggen van openbare belijdenis van het geloof in een dienst van de gemeente. Bij het afleggen van geloofsbelijdenis hoort ook de uitnodiging om deel te nemen aan de vieringen van het Heilig Avondmaal. Wie erover denkt om belijdeniscatechisatie te volgen wordt verzocht contact op te nemen met de predikant. Uiteraard geldt de uitnodiging om belijdenis te doen niet alleen voor jongeren, maar voor mensen van alle leeftijden.

De VrijdagavondClub

De “VrijdagavondClub” is de jeugdclub van de Hervormde Gemeenten Kortenhoef en ‘s-Graveland. We komen zo`n 1 à 2 x per maand op vrijdagavond (vandaar de naam) bij elkaar en we starten de avond met een (Bijbelse) opening.

Daarna houden we ons bezig met o.a. sport en  spel in het bos of quizzen binnenshuis. Ook schaatsen, zwemmen en zelf onze eigen film maken staan regelmatig op het programma. Als je de eerste keer komt kun je een 10-knippenkaart kopen voor € 16,-. Een clubavond is 1 knip, speciale avonden 2 knippen.

Zit je op de middelbare school, ben je tussen 12 en 16 jaar oud, lijkt het je leuk om te komen? Je bent van harte welkom!

Contactpersoon voor de club is Arnold van ’t Riet.

De 16+ club

De 16+ club komt op zondagavonden bij elkaar en het is altijd erg gezellig.

We vinden het belangrijk in een ongedwongen sfeer een goede tijd met elkaar te hebben en de onderlinge band te versterken.

We bespreken (in het kort en soms langer) een onderwerp uit de bijbel, maar ook doen we regelmatig een bijbelquiz of een spel wat betrekking heeft op bijbelse onderwerpen. Wanneer we een onderwerp uit de bijbel kort bespreken is er ook tijd voor andere spellen en vormen van gezelligheid. Inbreng van onze jeugd over de invulling van de avond is altijd welkom.

Circa één keer per maand komen wij zondagavonden bij elkaar, maar de data zijn van tevoren niet exact bekend. Dus wie wil komen kan contact opnemen met

We beginnen rond 18.00 uur (vanaf 18.30 uur eten we) en ronden af om ± 21.00 uur.

De leiding is in handen van Ymkje Meijer.