Volwassenen

Bijbelkring

Elke derde woensdagavond van de maand is er om 20.00 uur een bijbelstudie.

Er wordt een gedeelte uit de bijbel gelezen en samen zoeken we naar de uitleg daarvan. De kring staat onder leiding van de predikant en komt om 20.00 uur bijeen bij Jos en Marinus Aalberts • Kortenhoefsedijk 97 • 1241 LT  Kortenhoef • 035 – 656 13 07

Thema-avonden

Regelmatig worden thema-avonden georganiseerd met verschillende onderwerpen die te maken hebben met geloof en kerk. Via nieuws op deze site en in de KSSK wordt u hierover op de hoogte gehouden.

Leeskring

Voor iedereen die graag een boek over geloof en kerk wil lezen en bespreken, wordt een leeskring opgezet. Tijdens de avonden bespreken we samen het boek ‘Marginaaal en Missionair’ van Wim Dekker. Interessante en spraakmakende stof die ons dicht op de huid komt.

Elke eerste woensdag van de maand komen we samen. Voor informatie wendt u zich tot ds. G.J. van Meijeren: dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Bijbelstudie

Elke derde zondag van de maand is er om 19:00 uur een Bijbelstudie in de consistoriekamer. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen en samen zoeken we naar de uitleg daarvan. Momenteel wordt het boek Deuteronomium behandeld. De leiding is in handen van Klaas Pranger.

Belijdeniscatechesatie

Jezus roept ons op om Zijn Naam te belijden voor de mensen. Eén van de manieren waarop dat kan gebeuren is door het afleggen van openbare belijdenis van het geloof in een dienst van de gemeente. Bij het afleggen van geloofsbelijdenis hoort ook de uitnodiging om deel te nemen aan de vieringen van het Heilig Avondmaal. Wie erover denkt om belijdeniscatechisatie te volgen wordt verzocht contact op te nemen met de predikant. Uiteraard geldt de uitnodiging om belijdenis te doen niet alleen voor jongeren, maar voor mensen van alle leeftijden.