30 dec 2022
december 30, 2022

Kerkdienst 1-1-2023

Op nieuwjaarsdag verwelkomen we ds. S. Hovestad – De Jong uit Baard. Bekijk hier de liturgie en weekbrief. De dienst, die begint om 10:30 uur, is te volgen via YouTube en kerkradio.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland