09 mrt 2023
maart 9, 2023

Kerkdienst 12-3-2023

Deze zondag verwelkomen we proponent Alex de Vreugd uit Amsterdam. Bekijk hier de weekbrief met liturgie. Na de kerkdienst, die ook te volgen is via YouTube en kerkradio, wordt er een preekbespreking gehouden in de consistorie. Iedereen is welkom!

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Buurtkastje bij de kerk
U heeft ze misschien al eens gezien: de buurtkastjes die verspreid staan in Wijdemeren. In de kastjes staan voedingsmiddelen en eerste levensbehoeften voor de inwoners die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te doen. We hebben de vraag gekregen of er op het kerkterrein ook een kastje mag staan en dit initiatief hebben we graag omarmd vanuit de kerkenraad. Op donderdag 2 maart is het kastje geplaatst met een eerste voorraad erin. Heeft u levensmiddelen die houdbaar zijn of andere levensbehoeften zoals wasmiddel of tandpasta, voelt u zich vrij om dat in het kastje te zetten. Geen producten zoals cola, chocola, snoep of chips om te voorkomen dat het kastje jeugd aantrekt.