09 jun 2022
juni 9, 2022

Kerkdienst 12-6-2022

Komende zondag vieren we in de dienst, waarin ds. Geert van Meijeren voorgaat, het Heilig Avondmaal met elkaar. De liturgie is hier te bekijken. De kerkdienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland