11 jan 2023
januari 11, 2023

Kerkdienst 15-1-2023

Komende zondag verwelkomen we ds. J. Dekker- van Asselt uit Waddinxveen. Bekijk hier de weekbrief met liturgie. De dienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland