13 jan 2022
januari 13, 2022

Kerkdienst 16-1-2022

Deze zondag gaat ds. Geert van Meijeren voor. In deze dienst zal de bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Bekijk hier de liturgie. De dienst is te volgen via YouTube en kerkradio. Een filmpje en werkje voor de kindernevendienst is hier te vinden.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland