14 sep 2022
september 14, 2022

Kerkdienst 18-9-2022

Komende zondag gaat ds. Geert van Meijeren voor in de dienst, die ook te volgen is via YouTube en kerkradio. Bekijk de liturgie en de weekbrief.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland