15 nov 2021
november 15, 2021

Kerkdienst 21-11-2021

Aanstaande zondag is het Eeuwigheidszondag. Op deze zondag herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Ds. Geert van Meijeren zal in deze dienst voorgaan. De liturgie is hier te bekijken.

Let op! Gezien de huidige coronasituatie moet iedereen zich aanmelden voor het bijwonen van de dienst. Lees hier meer over de geldende maatregelen rond de dienst. De kerkdienst zal ook te volgen zijn via YouTube en kerkradio.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland