21 sep 2022
september 21, 2022

Kerkdienst 25-9-2022

Deze zondag verwelkomen we ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort. Deze dienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio. De liturgie / weekbrief is hier te bekijken.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland