26 nov 2021
november 26, 2021

Kerkdienst 28-11-2021

Op de eerste adventszondag gaat ds. Geert van Meijeren voor. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. De liturgie is hier te bekijken.

Gezien de huidige coronasituatie moet iedereen zich aanmelden voor het bijwonen van de dienst. Lees hier meer over de geldende maatregelen rond de dienst. De kerkdienst zal ook te volgen zijn via YouTube en kerkradio.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland