25 aug 2022
augustus 25, 2022

Kerkdienst 28-8-2022

Komende zondag gaat ds. Geert van Meijeren voor. In deze kerkdienst zal ook het huwelijk van Hugo Willemsen en Joke Twigt worden ingezegend. De dienst is te volgen via YouTube en kerkradio. Bekijk hier de liturgie. De eerste collecte (Diaconie) is deze zondag bestemd voor Stichting Leergeld.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland