27 jul 2022
juli 27, 2022

Kerkdienst 31-7-2022

Deze zondag verwelkomen we ds. S. Hovestad – De Jong uit Baard. De kerkdienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio. In deze dienst zingen we de volgende liederen:
– Psalm 145: 1 en 3
– Psalm 145: 5
– Psalm 72: 7
– Gezang 448: 1, 2 en 3
– Gezang 271: 1, 6 en 8
– Gezang 350
– Gezang: 488B: 1, 2, 3 en 4
– Gezang 479: 1, 3 en 4

De Schriftlezingen zijn Prediker 2: 1-11 en Lucas 12: 13-31.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland