30 aug 2022
augustus 30, 2022

Kerkdienst 4-9-2022

Komende zondag verwelkomen we gastpredikant ds. J.A. van der Schoot uit Gouda. De kerkdienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio. We zingen in deze dienst de volgende liederen:

  • Gezang 378: 1 – 4
  • Gezang 378: 5 – 8
  • Psalm 15: 1 en 4
  • Gezang: 329: 1, 2 en 3
  • Gezang 70: 1, 2, 3 en 6
  • Gezang 460: 1 en 2
  • Lied 992: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek 2013, Wat vraagt de Heer nog meer van ons)

De Schriftlezingen zijn Deuteronomium 24: 17 – 22 en Lucas 14: 1 en 7 – 14.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland