28 feb 2023
februari 28, 2023

Kerkdienst 5-3-2023

Op de tweede zondag in de Veertigdagentijd vieren we met elkaar het Avondmaal. Ds. A. van Duinen uit Loosdrecht zal voorgaan in deze dienst. Bekijk hier de weekbrief met liturgie. De kerkdienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland