07 mrt 2023
maart 7, 2023

Kerkdienst Biddag 8-3-2023

Deze woensdag is het Biddag. Om 19:30 uur is er een dienst met ds. H.J.P. de Pater uit Nieuwegein. Bekijk hier de liturgie. De kerkdienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio.

De bankrekeningnummers voor de collecten:
College van Kerkrentmeesters
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland

Diaconie
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Zending
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland