17 jan 2018
januari 17, 2018

Lied van de maand januari en februari

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt:

Januari: Psalm 90 : 1

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

 

Februari: Gezang 456 : 1

Zegen ons, Algoede,

neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over ons en geef ons licht.