15 mei 2018
mei 15, 2018

Liederen van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt:

Mei: Alles wordt nieuw, I/28

’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest,

wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,

werkt verder aan zijn plan.

 

Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;

wij zijn niet meer alleen.

 

Juni: Psalm 133 : 1

 

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen

van ’t zelfde huis als broeders samenwonen.

Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam

daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die den priester wijdt.