23 jan 2021
januari 23, 2021

Meeleven

Met verdriet heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente ‘s-Graveland kennis genomen van het overlijden van haar oud-predikant

Prof. Dr. W. Balke

Van 1986 tot 1993 diende hij onze gemeente als herder en leraar. Wij gedenken hem en wat hij voor de gemeente mocht betekenen in grote dankbaarheid. Op zondag 3 januari jl. bediende hij in ons midden het Woord uit Psalm 91: Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en allen die hem zullen missen Gods troost en nabijheid toe.

Namens de kerkenraad,
Marjan Pranger, scriba