02 aug 2022
augustus 2, 2022

Nieuws van de zendingscommissie

Allereerst willen wij u bedanken voor alle giften die wij in de afgelopen maanden hebben ontvangen. De zendingsbussen in ’s-Graveland zijn onlangs geleegd en daarin zat het bedrag van € 127,00. De opbrengst van de zendingsbus in Kortenhoef houdt u van ons tegoed. Op de gezamenlijke rekening staat momenteel het mooie bedrag van € 1.493,60. Hartelijk dank daarvoor!

Als u een gift wilt overmaken voor de zending kunt u dit rekeningnummer gebruiken:
NL31 RABO 0356 191 257 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland o.v.v. Zending.

Nieuw doel
Eind vorig jaar hebben we u via de KSSK laten weten dat we op zoek zouden gaan naar een nieuw te steunen zendingsdoel voor de komende twee jaar. We hebben als zendingscommissie inmiddels twee verschillende projecten op het oog. Na de zomer hoort u van ons welk doel en wie we daadwerkelijk willen gaan sponsoren tot eind 2023.

Dankbaar
De afgelopen jaren hebben we het zendingswerk van Anco en Ewien van Bergeijk, die sinds 2004 werkzaam zijn in West-Afrika via CAMA Zending, gesteund. Begin dit jaar hebben we een laatste gift van € 3.500,00 aan hen overgemaakt. Met onze giften hebben we verschillende projecten van Anco en Ewien kunnen steunen, die voor de West-Afrikaanse bevolking echt een verschil maken. In hun laatste nieuwsbrief laten ze enkele Afrikaanse collega’s aan het woord. We geven dit graag aan jullie door!

Zo vertellen Ernest en Benoit dat ze na jaren stromend water op hun boerderij ontvangen. “We danken de Heer, want water is leven. Het leven op en om de boerderij is aangenaam geworden. Voorheen werd veel tijd besteed aan het heen en weer rijden naar het dorp om water te putten voor de boerderij. Nu is dat allemaal voorbij en wordt die tijd geïnvesteerd in het bewerken van het land. Eerder was er een tekort aan water, omdat we hierop moesten besparen. Nu wast iedereen zich netjes, wordt het keukengerei goed schoongemaakt en krijgen de dieren voldoende water. Economisch gezien konden we tijdens het droge seizoen (negen maanden per jaar) nauwelijks iets produceren. Vandaag kunnen we 12 maanden doorlopend voedsel produceren en hebben een klein inkomen uit de verkoop van groenten. Vroeger hadden onze bomen veel te lijden tijdens de droge tijd en groeiden ze nauwelijks. Nu zijn ze zeer goed bewaterd en in korte tijd zal de boerderij een zeer mooie groene plaats zijn met gezonde bomen. Ook delen we water met de gezinnen om ons heen, waardoor wij hun Gods liefde kunnen tonen. Het geeft een open deur om over God te praten, vooral wanneer zij vragen stellen over onze manier van werken.”

Onzekere toekomst
Zoals velen van u wellicht nog weten hebben wij als gemeenten ook vele jaren het werk van Stichting PanBi gesteund. Deze stichting verleent financiële, materiële en persoonlijke hulp aan kansarme kinderen en hun gezinnen in China. Via hun nieuwsbrief hoorden wij onlangs dat Robert, die dit jaar precies 30 jaar geleden voet op Chinese bodem zette, het land heeft moeten verlaten en noodgedwongen weer in Nederland is. De Chinese overheid, die steeds meer grip wil krijgen op wat er in hun land gebeurt, staat hem niet toe een nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen. Dit betekent dat Robert voor onbepaalde tijd gescheiden zal moeten leven van zijn Chinese echtgenote en hun zoon. Een zeer verdrietige en moeilijke situatie. Wilt u aan hen denken in uw gebed?

Mieke, Janneke, Daniëlle en Annemarie