13 jan 2022
januari 13, 2022

Nieuws van de zendingscommissie

Allereerst willen wij u enorm bedanken voor alle donaties die wij in de afgelopen maanden hebben ontvangen. We zijn bijzonder dankbaar en verrast door de vele giften uit zowel de gemeente van Kortenhoef als ’s-Graveland. Hartelijk dank daarvoor!

Met elkaar hebben we in totaal ruim € 3.500,- ingezameld voor het zendingswerk van Anco en Ewien van Bergeijk, die sinds 2004 werkzaam zijn in West-Afrika via CAMA Zending. Dit mooie bedrag hebben wij onlangs aan hen overgemaakt en graag vertellen wij u binnenkort de specifieke bestemming van het geld.

Nieuw jaar, nieuw doel
Deze maand willen we als zendingscommissie graag starten met een nieuw te steunen zendingsdoel voor de komende twee jaar, om een stuk continuïteit richting het gekozen project te waarborgen. In ons beleidsplan hebben we vastgesteld dat we bij de keuze van een nieuw zendingsproject uw inbreng zullen vragen. Bij deze onze vraag aan u: Kent u zendelingen die zich voor een mooi project inzetten, waar ook ter wereld, vertel het ons!

Belangrijke uitgangspunten bij de keuze van een nieuw zendingsproject zijn in ieder geval dat het project een ANBI-status heeft en bij voorkeur kiezen we voor een kleinschalig project, waardoor het mogelijk is het project letterlijk een gezicht te geven en concrete resultaten te laten zien aan u. Wilt u met ons meedenken? U kunt uw suggestie(s) doorgeven aan een van ons. In onze volgende vergadering als zendingscommissie zullen wij alle voorstellen bespreken. Alvast dank voor uw inbreng!

Gezamenlijke bankrekening zending
Als u een gift wilt overmaken voor de zending kunt u dit rekeningnummer gebruiken: NL31 RABO 0356 191 257 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland o.v.v. Zending. Goed om te weten: deze bankrekening is een gezamenlijke rekening van de zendingscommissie, die bestaat uit gemeenteleden van Kortenhoef en ’s-Graveland.

Mieke, Janneke, Daniëlle en Annemarie