08 feb 2021
februari 8, 2021

Nieuws van de zendingscommissie

Graag willen wij als zendingscommissie u hartelijk bedanken voor uw giften in de afgelopen drie maanden. We hebben zowel uit de gemeente van ‘s-Graveland als Kortenhoef mooie bedragen ontvangen, in totaal ruim 600 euro. De giften zijn bestemd voor het zendingswerk van Anco en Ewien van Bergeijk, die sinds 2004 werkzaam zijn in West-Afrika via CAMA Zending. Sinds september 2019 sponsoren wij als gemeenten hun project om diverse radiostations in Burkina Faso van voldoende energie te voorzien. De radiostations brengen naast het Evangelie ook programma’s over gezondheid en landbouw en dienen als kanaal voor onderwijs.

Als u een gift wilt overmaken voor het radioproject kunt u dit rekeningnummer gebruiken: NL31 RABO 0356 191 257 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland o.v.v. Zending.

Lees verder onder de foto.

Avonturiers in coronatijd
Vanwege de coronapandemie hebben Anco en Ewien van Bergeijk noodgedwongen het grootste deel van 2020 in Nederland doorgebracht. In december konden ze tussen alle lockdowns terugvliegen naar Senegal, hun thuisbasis in West-Afrika. In hun laatste nieuwsbrief schrijven ze onder meer over deze ongewone reis: “De grondstewardess werpt nog eens een bedenkelijke blik op onze bagage en vraagt of er iemand is, aan wie we het teveel aan kilo’s mee kunnen geven? Dit keer zijn al onze koffers te zwaar en lijkt ook Ewiens handbagage niet door de beugel te kunnen. Terwijl Anco rustig mee blijft denken met de stewardess, merkt Ewien op dat naast haar verschillende koffers opengaan, om het teveel aan spullen her te verdelen. Vaag hoort ze Anco zeggen dat eventueel haar bijbel wel uit de handbagage kan, niet wetende dat deze ook al in een van de koffers zit. Na de opmerking over de bijbel kijkt de stewardess ons nog eens goed aan en merkt op dat een en ander dit keer wel mee kan. Opgelucht kijken we elkaar aan en bedenken later dat ons heel wat extra kilo’s zijn kwijtgescholden. Een knipoog van boven, zo aan het begin van deze toch wel andere reis.”

Luistertip
Vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker? De GZB, een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland, wil graag de persoonlijke verhalen delen van de zendingswerkers. Daarom hebben ze de podcast ‘Deel je leven’ gemaakt. In vijf afleveringen vertellen zendingswerkers hoe zij hun leven delen met de mensen om hen heen, over de invloed van culturele verschillen en over de veelkleurigheid van de wereldkerk. Nieuwsgierig? Kijk op: www.gzb.nl/podcast