07 okt 2017
oktober 7, 2017

Procedure verkiezing ambtsdragers

In de komende weken zullen wij verder gaan met de procedure en zullen wij gemeenteleden gaan vragen voor het ambt van diaken, ouderling en ouderling- kerkrentmeester. We bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over al het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan.